Регистър на училищата

Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL, Град София - Обучение

частна гимназия меридиан 22

частна гимназия меридиан 22, чг меридиан 22, училища меридиан 22, частна гимназия с английски език софия, програма international baccalaureate, частна гимназия мердидиан, меридиан 22

Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Обучение

Обучението в Меридиан 22 е организирано в 5-годишен курс с два основни блока – от 8. до 10. клас и от 11. до 12. клас.

 

Приемът на ученици е с кандидатстване след завършен 7. клас и след завършен 10. клас за Дипломната програма на IB.

 

Ученици се допускат и чрез индивидуален прием/ трансфер от други училища от страната и чужбина, включително от други IB училища, след представяне на необходимите документи и/или полагане на съответните изпити за покриване на нивото.


 
За втория блок – 11. и 12. клас, учениците могат да избират между:

А) Обучение в Дипломната програма на ІВ и профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с ІВ диплома и българска диплома.

Б) Профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с българска диплома за средно образование.

В) Изучаване на отделни предмети от Дипломната програма и явяване на изпити по тях  според нейните изисквания и профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с българска диплома и ІВ сертификати.

Г) Обучение само в Дипломната програма
    Учениците завършват с International Baccalaureate Diploma

Основната цел на обучението е формиране на личности със заслужено самочувствие на знаещи и можещи граждани на XXI век с висока ценностна система и интернационално мислене. Тя е заложена в мисията на училището.

 

За да постигне тази основна цел училището си поставя няколко конкретни задачи, чрез които се изграждат необходимите знания и умения за успешната реализация на учениците след завършване на средно образование:


- постигане на високо ниво на владеене на английски език като основа за постигане на високи резултати в цялостната им подготовка и конкурентоспособност
- подготовка и мотивация за постъпване в ІВ програмата, която прави българските ученици част от световната IB общност и им открива възможности за продължаване на образованието в най-престижните университети в света
- целенасочена подготовка за българските зрелостни изпити и ІВ изпитите.
Организацията на обучението е въз основа на училищните политики, които са разработени в съответстве с политиките на ІВ организацията, и се прилагат за цялото училище:

- Политика на прием
- Езикова политика
- Политика на оценяване
- Политика за академична честност
- Политика за ученици със специални образователни потребности

 

Обучението в Меридиан 22 се провежда в малки групи, което дава възможност за индивидуална работа и персонално отношение на учителите към всеки един ученик за развиване и усъвършенстване на неговите знания, умения, способности, интереси. Учителят подкрепя, съветва и насърчава учениците не само в часовете по предмета си, но и за цялостното им развитие.

 

Използва се модерно мултимедийно и интерактивно оборудване. Прилагат се разнообразни методи на преподаване, ефективни практики, разработени и доказали се в обучението в Дипломната програма на ІВ, които обогатяват учебния процес във всички часове.

 

Като международно училище, Меридиан 22 се стреми да наложи стандартите и практиките на Международния бакалауреат в цялостната си работа, не само по отношение на Дипломната програма, с което гарантира високо качество на обучението, с фокус върху ученика, съизмеримост на резултатите и ясни правила.

 

Училището поддържа постоянен контакт с родителите. Редовно се води онлайн електронен дневник, който дава възможност на родителите да следят учебния процес и получават точна и навременна информация относно представянето на учениците и важни за училището събития.

Родителите биват незабавно уведомявани при отсъствия. За учениците от Дипломната програма периодично се изготвят и изпращат справки на родителите за напредъка на децата им.

Контакти

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22

Град София, Община Столична, ж.к. Младост 2 до бл.227
Телефон: 029718024, 028846022
GSM: 0878511608
Интернет сайт: highschool.meridian22-edu.com

Галерия

Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL

Още Училища в Община Столична

202 Основно училище Христо Ботев

202 Основно училище Христо Ботев, Долни пасарел

202 Основно училище Христо Ботев, Долни Пасарел е учебно заведение с 145 годишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото,

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ 8-МИ И 10-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. В ЧСУ Петко Р. Славейков езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получаване освен на бъ

64 Основно училище Цар Симеон Велики

64 Основно училище Цар Симеон Велики, София

64 Основно училище Цар Симеон Велики, град София е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати през

Британско училище в София

Британско училище в София, София

Британско училище в София - Училище на бъдещето! Британско училище в София е единственото училище в България със статут „британско училище извън пределите на Обединеното кралство“ ил

71 Средно училище Пейо Яворов

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

27 Средно училище Акад. Георги Караславов

27 Средно училище Акад. Георги Караславов, София

27 СУ Акад. Георги Караславов, София е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Отваря врати през 1978 год. в Столичния кв

17 Средно училище Дамян Груев

17 Средно училище Дамян Груев, София

17 Средно училище Дамян Груев, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичнит

Частно основно училище Изгрев ЕООД

Частно основно училище Изгрев ЕООД, София

Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., изпълнява всички държавни образователни стандарти на МОН, като следва принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.