Регистър на училищата

Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL, Град София - Обучение

частна гимназия меридиан 22

частна гимназия меридиан 22, чг меридиан 22, училища меридиан 22, частна гимназия с английски език софия, програма international baccalaureate, частна гимназия мердидиан, меридиан 22

Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Обучение

Обучението в Меридиан 22 е организирано в 5-годишен курс с два основни блока – от 8. до 10. клас и от 11. до 12. клас.

 

Приемът на ученици е с кандидатстване след завършен 7. клас и след завършен 10. клас за Дипломната програма на IB.

 

Ученици се допускат и чрез индивидуален прием/ трансфер от други училища от страната и чужбина, включително от други IB училища, след представяне на необходимите документи и/или полагане на съответните изпити за покриване на нивото.


 
За втория блок – 11. и 12. клас, учениците могат да избират между:

А) Обучение в Дипломната програма на ІВ и профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с ІВ диплома и българска диплома.

Б) Профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с българска диплома за средно образование.

В) Изучаване на отделни предмети от Дипломната програма и явяване на изпити по тях  според нейните изисквания и профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с българска диплома и ІВ сертификати.

Г) Обучение само в Дипломната програма
    Учениците завършват с International Baccalaureate Diploma

Основната цел на обучението е формиране на личности със заслужено самочувствие на знаещи и можещи граждани на XXI век с висока ценностна система и интернационално мислене. Тя е заложена в мисията на училището.

 

За да постигне тази основна цел училището си поставя няколко конкретни задачи, чрез които се изграждат необходимите знания и умения за успешната реализация на учениците след завършване на средно образование:


- постигане на високо ниво на владеене на английски език като основа за постигане на високи резултати в цялостната им подготовка и конкурентоспособност
- подготовка и мотивация за постъпване в ІВ програмата, която прави българските ученици част от световната IB общност и им открива възможности за продължаване на образованието в най-престижните университети в света
- целенасочена подготовка за българските зрелостни изпити и ІВ изпитите.
Организацията на обучението е въз основа на училищните политики, които са разработени в съответстве с политиките на ІВ организацията, и се прилагат за цялото училище:

- Политика на прием
- Езикова политика
- Политика на оценяване
- Политика за академична честност
- Политика за ученици със специални образователни потребности

 

Обучението в Меридиан 22 се провежда в малки групи, което дава възможност за индивидуална работа и персонално отношение на учителите към всеки един ученик за развиване и усъвършенстване на неговите знания, умения, способности, интереси. Учителят подкрепя, съветва и насърчава учениците не само в часовете по предмета си, но и за цялостното им развитие.

 

Използва се модерно мултимедийно и интерактивно оборудване. Прилагат се разнообразни методи на преподаване, ефективни практики, разработени и доказали се в обучението в Дипломната програма на ІВ, които обогатяват учебния процес във всички часове.

 

Като международно училище, Меридиан 22 се стреми да наложи стандартите и практиките на Международния бакалауреат в цялостната си работа, не само по отношение на Дипломната програма, с което гарантира високо качество на обучението, с фокус върху ученика, съизмеримост на резултатите и ясни правила.

 

Училището поддържа постоянен контакт с родителите. Редовно се води онлайн електронен дневник, който дава възможност на родителите да следят учебния процес и получават точна и навременна информация относно представянето на учениците и важни за училището събития.

Родителите биват незабавно уведомявани при отсъствия. За учениците от Дипломната програма периодично се изготвят и изпращат справки на родителите за напредъка на децата им.

Контакти

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22

Град София, Община Столична, ж.к. Младост 2 до бл.227
Телефон: 029718024, 028846022
GSM: 0878511608
Интернет сайт: highschool.meridian22-edu.com

Галерия

Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL
Частна гимназия МЕРИДИАН 22 - IB WORLD SCHOOL

Още Училища в Община Столична

Частно основно училище Изгрев ЕООД

Частно основно училище Изгрев ЕООД, София

Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., изпълнява всички държавни образователни стандарти на МОН, като следва принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров, София

Професионална гимназия по механоелектротехника Н. Й. Вапцаров, София е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало от далечнат

Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА

Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА, София

Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА, град София е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Безспорният авторитет на гимназията, се дължи на качеството

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, София

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи

37 средно училище Райна Княгиня

37 средно училище Райна Княгиня, София

37 СУ Райна Княгиня, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните цен

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ 8-МИ И 10-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. В ЧСУ Петко Р. Славейков езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получаване освен на бъ

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев, София

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи п

17 Средно училище Дамян Груев

17 Средно училище Дамян Груев, София

17 Средно училище Дамян Груев с ранно чуждоезиково обучение, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейски