Регистър на училищата

ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, Град Симитли

Галерия

ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Информация

ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Читалище Св. Климент Охридски е основано през 1922 година. Първоначалната дейност включва вечеринки и театрални пиеси. По - късно е открита и библиотека, която разполага с богат библиотечен фонд от с 25575 тома. През 1953 година със средства от дарения е изградена  и днес съществуващата собствена сграда на читалището. Петдесетте и шестдесетте години са златните десетилетия на читалищното дело в община Симитли. Дейността се развива и обогатява през годините с театрален колектив, струнен оркестър, танцови състави, женска певческа група, детска музикална школа, школа по изкуствата, в последствие и модерни танци и езиково обучение. През седемдесетте години самодейците носят в Симитли и първите златни медали. Следват години, през които се провежда богата по съдържание и разнообразна по форми културно - просветна дейност. Изявите на самодейните колективи надхвърлят сто и двадесет годишно, с участие на самодейните състави във всички републикански фестивали, от които стават носители на най - високите отличия. Към настоящия момент читалището е действащо, като в него е съсредоточена цялата културна дейност на града. Читалището е връзката на населението с професионалното изкуство. Днес художествено - творческата дейност на читалище Св. Климент Орхидски е представена от Младежки танцов състав с ръководител Кирил Бельов, клуб Бонита с ръководител Калина Марянска, мъжка фолклорна група Изворите, мажоретен състав, женска певческа група. Обновена и модернизирана е библиотеката към читалище Св. Климент Охридски. Самодейците, ревностни пазители на българския дух и традиции са инициатори и създатели на редица фестивали, които се провеждат в Симитли.

Контакти

ЧИТАЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Град Симитли, Община Симитли, ул. Урдовиза 22
Факс: 074872145

Още Училища в Община Симитли