Регистър на училищата

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ, Град Пловдив

пловдив

пловдив, ранно чуждоезиково обучение пловдив, училище бъдеще пловдив, частно основно училище бъдеще пловдив, частно основно училище пловдив, частно училище пловдив, частно училище с английски пловдив, чоу бъдеще пловдив, чоу засилено изучаване на английски език пловдив, чоу с англйски език пловдив, чоу с дейности по интереси пловдив, чоу с ранно чуждоезиково обучение пловдив

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
Информация

ЧОУ Бъдеще, Пловдив е учебно заведение за ученици в класовете от Първи до Осми.

 

 

Частно основно училище Бъдеще е разкрито със Заповед № РД  14-58/ 14.06.2005г. изменена със Заповед РД 14-30 / 02.04.2007г. В него се обучават ученици от І до VІІ клас с ранночуждоезиково обучение и целодневна организация на учебния процес.


Обучението на учениците от I до IV клас е ранно чуждоезиково, а от V до VIII клас е със засилено изучаване на английски език.

 


Приемът на ученици в ЧОУ Бъдеще, Пловдив се извършва по документи.

 


В ЧОУ Бъдеще, Пловдив се работи по одобрените от МОН програми, а по-малките ученици могат да се обучават при целодневна организация на учебния процес, при желание от страна на техните родители. Образователният процес е съобразен с държавните образователни изисквания.

 


Акцентът в обучението в Частно основно училище Бъдеще, Пловдив е поставен върху изучаването на Английски и Български език. Часовете по ЗИП са разпределени в тези два предмета.

 


Учениците, обучаващи се в учебното заведение, получават безплатни консултации по всички изучавани предмети, допълнителни занимания, съобразени с нивото на техните потребности.
Паралелките се състоят от 16 ученика в клас. Така се осигурява възможност за оптимална работа с всеки ученик.

 


В учебното заведение, у децата, се формират умения за ефективна организация на времето им за самоподготовка.

 


В Частно основно училище Бъдеще, Пловдив всички ученици  се обучават в една учебна смяна. Учебното заведение е общообразователно, финансирането му е частно.

Контакти

Частно основно училище Бъдеще

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Шести септември 252
Телефон: 032622656
Факс: 032622656
Интернет сайт: www.stoyanstroi-highschool.com/future.php

Галерия

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ

Още Училища в Община Пловдив-град

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив е едно от най - реномираните и авторитетни учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигу

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център, Пловдив

ЧПК Източен европейски образователен център, Пловдив е едно от най-младите, но вече утвърдили се учебни заведения в Пловдив. Открит с Държавен лиценз № РД-14-102/25.04.2008 г. (обн. ДВ бр. 49

Езиков център Тера

Езиков център Тера, Пловдив

Eзиковото обучение Няма значение каква е вашата възраст, пол или социален статус, защото в наше време познанието по чужди езици за всеки човек, е жизненоважна необходимост. Колкото повече ези

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, Пловдив

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, град Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европ

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Пловдив

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е Вашия избор за успех! Имаш креативни идеи, но не знаеш как да ги осъществиш... Искаш да си следващият голям създател на нова социална

Регистър на училищата

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов ООД, Пловдив

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов, гр. Пловдив осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите