Регистър на училищата

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ, Град София - Приоритети

чоу константин кирил философ софия

чоу константин кирил философ софия, частно учлище константин кирил философ, софия, частно училище константин кирил философ, училище константин кирил философ софия, частно оу софия, чоу с детска градина, частно училище с изучаване на английски, частно оу в лозенец

Галерия

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ
Приоритети

- Индивидуалността на ученика е поставена в центъра на образователно-възпитателния процес


- Осигурява се необходимото равнище на общообразователна подготовка на учениците, за да бъдат те успешни в живота


- Постига се на много добра езикова и писменна грамотност на родния български език


- Гарантира се овладяването на английски език не само като средство за общуване, познание, творчество и изява, но и като начин учениците да бъдат конкурентноспособни, както в Европа, така и по света


- Развиват се умения за учене и овладяване на знания, индивидуално или групово


- У учениците се изгражда чувство за идентичност и културно самосъзнание


- Стимулира се на любознателността, чрез задаването на въпроси, развитие на откривателски дух и удовлетвореност от учебния процес


- Учениците се възпитават във вяра в собствените сили и възможности


- Развиват се уменията за работа в екип, въображение и творчество


- Формира се активна позиция и отговорност към себе си и обществото


- Възпитание на толерантност към различията в света


- Развиват се умения за учене и овладяване на знания, индивидуално или групово, и да прилагат тези знания в широка палитра от области


- Формират се бъдещи граждани с богата обща култура, които разбират и уважават себе си, като зачитат националните и общочовешки ценности


- Развива се физическото здраве на децата през целия образователен период чрез организирането на разнообразни спортни занимания

Контакти

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ

Град София, Община Столична, ул. Екатерина Ненчева 1
Телефон: 029791949, 029786455
GSM: 0886510510
Факс: 029790060
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в