Регистър на училищата

Частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение Класик, Град Пловдив - Предимства

билингвално обучение

билингвално обучение, иновативни методи на обучение, иновативни методи на обучение пловдив, комуникационни технологии в обучението, нова образователна парадигма, обучение по british national curriculum, чоурчо класик

Частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение Класик
Предимства

Нова образователна парадигма


- Прилага се български и британски образователен стандарт. Билингвално обучение от 1-ви клас. Учебни планове и програми, приведени в съответствие с British National Curriculum.


Различно оценяване


- Въведена е обективна система за оценка и контрол на качеството на образованието, съобразена с приетите световни стандарти и е осигурена от независими институции.


Иновативни методи на обучение


- Прилага се авторска методика за обучение и възпитание, развиваща емоционалната и практическата интелигентност в часове за творческо мислене, емоционално възпитание, гражданско, лично, социално и здравно образование.


Целодневно обучение


- Въведено е различно разпределение на учебното време, отчитащо физиологията и психологията на всяка възраст.


Паралелки с 12 деца в клас


- Индивидуално обучение и грижа за всяко дете в паралелка от не повече от 12 ученици.


Технологии


- Въведени са информационни и комуникационни технологии в обучението. Използват се интерактивни учебници, електронни тестове и учебни помагала.

 

Контакти

Частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение Класик

Град Пловдив, Община Пловдив-град, Ул. Лейди Странгфорд 7
Телефон: 032625220
GSM: 0888310251
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД