Регистър на училищата

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ, Град Сливен

висококвалифицирани широкопрофилни кадри сливен

висококвалифицирани широкопрофилни кадри сливен, икономически знания и умения сливен, икономически и управленски умения сливен, качествено образование в частен колеж сливен, колеж с прием по документи, колеж сливен, обучение на европейско ниво в частен колеж сливен, обучение по ускорена програма сливен, обучение професия ресторантьор, обучение професия фирмен мениджър, обучение професия хотелиер, организация и управление на хотелиерството сливен, предприемачество и мениджмънт в колеж сливен, ръководители в системата на туризма сливен, сливен, управление в ресторантьорството сливен, управленски знания и умения сливен, фундаментални и професионални умения сливен, частен колеж сливен, частен професионален търговски колеж, частен професионален търговски колеж сливен, частен търговски колеж сливен, чптк сливен

Галерия

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
Информация

ЧПТК, Сливен е учебно заведение, създадено през 2003 година. Колежът е основан със заповед № РД – 14 – 106/04.07.2003 година (ДВ бр. 66 от 2003 година) на Министъра на образованието и науката.


Обучението в ЧПТК, Сливен е с продължителност 2 или 1 години според вида на програмата.
Обучението с продължителност 1 година се провежда по ускорена програма.


Всички желаещи да се обучават в Частен професионален търговски колеж, Сливен могат да кандидатстват след завършено средно образование, приемът се осъществява по документи. При записването си в учебното заведение е необходимо бъдещите колежани да представят:


Диплома за завършено средно образование


Медицинско удостоверение


4 бр. снимки за документи


Такса за първи срок


Мисията на Частен професионален търговски колеж, Сливен е да осигури на възпитаниците си обучение на европейско ниво, качествено образование, което да гарантира тяхната успешна реализация на пазара на труда. Цели се развитие на аналитичното мислене и личните управленски качества на всеки колежанин. Друго основно направление, по което се работи, е постигане на конкурентноспособност на международния трудов пазар.

 

Специалистите, заети в ЧПТК, Сливен предават на студентите професионални компетенции за работата в екип, иновативност, амбициозност, предприемчивост и адаптивност.


Частен професионален търговски колеж, Сливен организира курсове за придобиване на квалификация и преквалификация за част от професия.

Лиценз

Частен професионален търговски колеж, Сливен е създаден през 2003 година със заповед № РД – 14 – 106/04.07.2003 г. (ДВ бр. 66 от 2003 г.) на Министъра на образованието и науката.

 

 Частен професионален търговски колеж сливен

Контакти

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ

Град Сливен, Община Сливен, бул. Бургаско шосе 59
Телефон: 044667545
GSM: 0889766450, 0895586576
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Сливен