Регистър на училищата

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ, Град Сливен - Специалности

висококвалифицирани широкопрофилни кадри сливен

висококвалифицирани широкопрофилни кадри сливен, икономически знания и умения сливен, икономически и управленски умения сливен, качествено образование в частен колеж сливен, колеж с прием по документи, колеж сливен, обучение на европейско ниво в частен колеж сливен, обучение по ускорена програма сливен, обучение професия ресторантьор, обучение професия фирмен мениджър, обучение професия хотелиер, организация и управление на хотелиерството сливен, предприемачество и мениджмънт в колеж сливен, ръководители в системата на туризма сливен, сливен, управление в ресторантьорството сливен, управленски знания и умения сливен, фундаментални и професионални умения сливен, частен колеж сливен, частен професионален търговски колеж, частен професионален търговски колеж сливен, частен търговски колеж сливен, чптк сливен

Галерия

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
Специалности

 Частен професионален търговски колежСпециалност „Предприемачество и мениджмънт”, професия „Фирмен мениджър”.


Специалност „Организация и управление на хотелиерството”, професия „Хотелиер”.


Специалност „Организация и управление в ресторантьорството”, професия „Ресторантьор”.


Форми на обучение: дневна, задочна, индивидуална, самостоятелна.


Специалност „Предприемачество и мениджмънт”, професия „Фирмен мениджър”


Специалност „Предприемачество и мениджмънт” е най-добрият избор за тези, които желаят да се реализират в областта на икономиката и управлението на малки, средни или големи фирми. Целта на обучението по тази специалност е в подготовката на висококвалифицирани широкопрофилни кадри с професионално образование в областта на предприемачеството и мениджмънта, способни да заемат различни управленски длъжности на всички равнища, във всички сфери на държавния, частния и кооперативен сектор на икономиката.


След завършване на обучението си, колежаните могат да намерят своето работно място във всяка една управленска единица като икономисти, мениджъри, счетоводители, финансисти, касиери, специалисти „Човешки ресурси” или на длъжност, покриваща задълженията, свързани с вече придобитите при нас познания.


Специалност „Организация и управление на хотелиерството”, професия „Хотелиер”.

 

Колежаните, завършили специалност „Организация и управление на хотелиерството” притежават фундаментални технологични, икономически и управленски, както и широко професионални знания в областта на хотелиерството.

 

Завършилите специалността „Организация и управление на хотелиерството” имат възможност да се реализират на трудовия пазар: като мениджъри на хотели; ще могат да изпълняват
длъжности като рецепционисти, камериери, лоби-бар служители, администратори на хотели, както и всички длъжности, свързани с хотелиерския бизнес.


Специалност „Организация и управление в ресторантьорството”, професия “Ресторантьор”.


Специалността „Организация и управление в ресторантьорството” е насочена към всички, които имат желание да работят или вече работят в сферата на ресторантьорските услуги.


Завършилите тази специалност могат:


да правят прогресивна кариера в организацията и управлението на ресторанта


да работят като висококвалифицирани изпълнителски кадри и ръководители в системата на туризма, в специализирани търговски и производствени единици


да извършват консултантски дейности в областта на системата на храненето в туризма

 

Контакти

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ

Град Сливен, Община Сливен, бул. Бургаско шосе 59
Телефон: 044667545
GSM: 0889766450, 0895586576
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Сливен