Регистър на училищата

Частно средно училище Юрий Гагарин, Морски курорт Камчия - Комплекс Камчия - ЧСУ

камчия

камчия, предпочитано частно училище курорт камчия, препоръчано частно училище курорт камчия, частно соу камчия, частно соу юрий гагарин, частно училище камчия, частно училище юрий гагарин, чсоу юрий гагарин камчия

Галерия

Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин
Частно средно училище Юрий Гагарин

Частно средно училище Юрий Гагарин
Комплекс Камчия - ЧСУ

Kомплекс Камчия - ЧСУ

В комплекс Камчия се намира и Частното средно училище „Юрий Гагарин“. В него се приемат деца от подготвителна група до XII клас. Учебните програми са разработени по най-съвременните световни стандарти в образованието и отговарят напълно и на изискваниета на българската образователна система.


ЧСУ «Юрий Гагарин» е единствената образователна институция в България, лицензирана едновременно по българската и по руската образователни системи. През април 2017 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“ получи руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност. През септември 2018 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“ получи руска държавна акредитация за обучение от V до ІХ клас.


Уникалната техническа база и екипът от педагози гарантира високо ниво и европейско образование. Училището предлага медицинска помощ, охрана, пансион, транспорт, хранене и извънкласни форми по интереси.

 

От тази учебна година по проект «Професии на бъдещето», в ЧСУ «Юрий Гагарин» се въвеждат допълнителни извънкласни дейности по програмиране, езици, финансова грамотност и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ с възможност за обучение и през събота.

 

Контакти

Частно средно училище Юрий Гагарин

Морски курорт Камчия, Община Аврен, Област Варна, общ. Аврен, к.к. Камчия
GSM: 0895546569, 0892241159
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Аврен