Регистър на училищата

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, Град Шумен

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
Информация

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

Шуменският университет Епископ Константин Преславски е плод на многовековни културно - просветни традиции. Наследник на Плисковско - Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски - един от най - образованите и най - талантливите преки ученици на Кирил и Методий. През 1879 година е открит първият педагогически курс, който през 1919 година се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 година става Факултет - филиал на Софийския университет, на чиято база през 1971 година е открит Висшият педагогически институт, който от 1995 година прераства в Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природодни, математически, педагогически и технически науки. Структурата на университета включва пет факултета в град Шумен, един Колеж в град Добрич и един Департамент в град Варна. В Шуменския университет се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогичексия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно -квалификационните степени професионелен бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно - научната степен доктор. Чрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и чрез Центъра за следдипломно обучение и квалификация са създадени необходимите условия за преквалификация и повишаване квалификацията на специалисти, завършили колеж, на лица с полувисше и с висше образование. Учебният процес се осъществява от над четиристотин преподаватели, от които четиридесет професори, сто и петдесет доценти, тридесет доктори на науките, двеста и двадесет доктори. Чрез международни и преки договори с редица чуждестранни университети и академии се осъществява обмен на студенти и преподаватели. Към университета работи и Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани.

Контакти

Хотел България

Град Шумен, Община Шумен, ул. Христо Матов 2
GSM: 0893352239
Факс: 054830350, 054830358, 054830495
Интернет сайт: shu-bg.net

Галерия

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

Още Училища в Град Шумен

Девето основно училище Панайот Волов

Девето основно училище Панайот Волов, Шумен

Девето основно училище Панайот Волов е учебно заведение в град Шумен, кв. Дивдядово. Училище с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пъ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ, Шумен

ПГСАГ, Шумен гимназия е основана на 20.10.1943 година. През годините история на Гимназията, протичат редица промени, преструктурирания и премествания. Строителният техникум, тога

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ, Шумен

Началото на СОУ Панайот Волов е далече в миналото, защото 159 години ни делят от 1846 година, когато елинобългарското училище в Шумен прераства в класно. Тогава са сформирани и трите класа на основнот