Регистър на училищата

1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ, Град София

Галерия

1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ
1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ
1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ
1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ
1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ
1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ
1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ

1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ
Информация

1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ

Първо СОУ "Пенчо Славейков" е първоприемник на създадената преди 130 години Софийска класическа гимназия. Това е второто средно училище създадено в България, след Априловската гимназия. Според приетите "Временни правила за откритите през 1878/1879 година гимназии в княжество България" през учебната 1878/1879 г. се откриват само първите два класа на гимназията. Откриването на Софийската класическа гимназия се възлага на софийския окръжен инспектор на народните основни училища - Йосиф Ковачев. С телеграма от 25.11.1878 г. и рапорт от 26 същия месец, той долага на Марин Дринов, който по това време е начело на Дирекцията на просвещението и духовните дела, че е намерил четири класни стаи в зданието на главното училище за помещение на гимназията. Откриването на гиназията закъснава главно поради липса на достатъчно подготвени хора за учители и директор. През месец ноември 1878 година отделът на народното просвещение и духовните дела назначава инспектор Георги Стаменов за директор на Софийската класическа гимназия. Това дава възможност да започнат редовните учебни занятия. Откриването на училището става на 07.01.1879 година. В летописната книга на Първа софийска мъжка гимназия е записано: "Софийската класическа гимназия е отворена на 07.01.1879 година при управлението на Императорски Всерусийския комисар княз Дондуков и при управляващия отдела на народното просвещение и духовните дела професор Марин Дринов." След два дни, на 09.01.1879 започват редовните занятия. Първо СОУ "Пенчо Славейков" е просветно средище, от което водят началото си Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Националната художествена академия, Техническият университет.
Сградата на Първо училище „Пенчо П. Славейков” е паметник на културата с уникална архитектура. Просторните учебни кабинети, романтичните рисувателни ателиета (мода, дизайн, графика, скулптура, иконопис), двата физкултурни салона и басейът се допълват от шест модерни компютърни кабинета. На разположение на ученици и учители са бюфетът и столовата.  Гордост за всеки малък пианист е да свири на училищния роял. Библиотечният фонд е изключително богат и непрекъснато се обновява. Галерия „Зографче” съхранява творбите на бележити и не тлкова известни випускници на училището. А музеят "Родолюбие" съхранява свидетелства на времето още от основаването на уилището.
Ученици в Първо училище са били: 
Елин Пелин, Кирил Христов, Йордан Йовков, Кръстю Сарафов,  Владимир Топенчаров, Димчо Дебелянов, Атанас Далчев, Дечко Узунов.
 
Учители в Първо училище са били: 
Ангел Каралийчев, Емануил Попдимитров, Теодор Траянов, Марин Големинов, Илия Бешков, Добри Христов, Константин Иречек, Михаил Арнаудов.

Контакти

1 СОУ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ

Град София, Община Столична, ул. Стара планина 11
Телефон: 09835578
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в