Регистър на училищата

1 СОУ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ, Град Търговище

1 СОУ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ
Информация

1 СОУ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

     Първо СОУ “Свети Седмочисленици” гр. Търговище е общинско училище, в което се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Сформирана е и подготвителна група за бъдещите първокласници. 
     Учениците от начален етап се обучават от добре подготвени учители, които с много любов и всеотдайност въвеждат своите възпитаници в света на познанието. За малките ученици е осигурена възможност за компютърно обучение в рамките на заниманията по интереси. Сформирани са и две полуинтернатни групи. 
     В прогимназиален етап се обучават ученици в паралелки с ранно чуждоезиково обучение и в общообразователни такива. 
    В гимназиален етап училището предлага различни профили и профилиращи предмети: “Хуманитарен” ( български език и литература, история, английски език), “Природоматематически” (математика, информатика/ информационни технологии, английски език), “Природоматематически” (биология, химия, информационни технологии), “Технологичен” ( информационни технологии, математика, география, английски език). 
     Учениците от нашето училище са различни, деца на своето време. Информирани, умни, използващи новите технологии, интернет-поколение. Понякога трудно намират баланса между мишката и книжката . В много случаи прекалено прагматични. Много от тях са високоинтелегентни , амбициозни, избрали пътя към познанието, показан им от техните учители. Разбират, че пътят към познанието е и път към самопознанието 
     Традиционно възпитаниците на Първа гимназия получават отлична подготовка по всички общообразователни предмети, придобиват умения за изграждане и защита собствено мнение и позиция, за прилагане на получените знания в различни ситуации, изграждат се като конкурентноспособни и готови за предизвикателствата на живота личности.У тях завинаги остава потребността от знания и самоусъвършенстване. Много висока е реализацията на завършващите при прием във ВУЗ- 80 -90 процента. На кандидатстудентските изпити по БЕЛ, история, математика,биология, химия, география, английски език и др. те получават изключително високи оценки. Продължават образованието си в различни специалности –хуманитарни, икономически, инженерни, медицински, право и др. В много от престижните университети вече познават школата на Първа гимназия Търговище. 
     Високите успехи са естествен резултат от съвместните усилия на учители и ученици. В училището работят опитни и висококвалифицирани педагози, превърнали професията в своя съдба, във важна част от своя живот. Преосмислят в съответствие с изискванията на времето методите на преподаване, повишават непрекъснато квалификацията си, придобиват компютърни умения. Интерактивните подходи, използването на информационните технологии правят по-привлекателен учебния процес и създават траен интерес към знанието. 
     Първо СОУ разполага с богата материална база. В сградата е топло и уютно. Добре обзаведени са кабинетите по физика, химия, биология и др. Създадени са 3 компютърни кабинета, има връзка с интернет. Богат е библиотечният фонд- около 13 000 тома, много от учениците и учителите са редовни читатели на училищната библиотека. Училището има открита и закрита спортна база с няколко игрища и салони. Разполага и с открит тенис-корт. Осигурени са общежитие и стол.

Контакти

Първо средно общообразователно училище Свети Седмочисленици

Град Търговище, Община Търговище, ул. Капитан Данаджиев №22
Факс: 060163070
Интернет сайт: www.1sou-tg.com/

Галерия

1 СОУ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ
1 СОУ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ
1 СОУ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ
1 СОУ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

Още Училища в Град Търговище

Професионална гимназия по земеделие

Професионална гимназия по земеделие, Търговище

Професионална гимназия по земеделие, град Търговище е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Води своето начало

Център за специална образователна подкрепа - Търговище

Център за специална образователна подкрепа - Търговище, Търговище

Центърът за специална образователна подкрепа - Търговище е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Води началото си като Помощно учи

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ, Търговище

Скъпи родители,Ние, учителите от IV ОУ "Иван Вазов" добре знаем, че бъдещето се гради от високо подготвени, владеещи езици, усвоили съвременни технологии, здрави, добре възпитани и морални личности.П