Регистър на училищата

103 Основно училище Васил Левски, Град София

103 Основно училище Васил Левски
Информация

103 Основно училище Васил Левски

Контакти

103 Основно училище Васил Левски

Град София, Община Столична, р-н Люлин, ж.к. Филиповци
Телефон: 0824-48-85
GSM: 0927-06-08

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в