Регистър на училищата

116 ���� ������������ ���������������������� ������ | Регистър на училищата

116 ���� ������������ ���������������������� ������ | Регистър на училищата

116 ОУ Паисий Хилендарски

116 ОУ Паисий Хилендарски, Яна

Село Яна се намира в Югозападен регион на България и е част от община Столична, област София-град. В селото се намира 116 Основно Училище Паисий Хилендарски, което е с курс на обучение от първи до осм