Регистър на училищата

15 Средно общообразователно училище Адам Мицкевич, Град София

Галерия

15 Средно общообразователно училище Адам Мицкевич
15 Средно общообразователно училище Адам Мицкевич
15 Средно общообразователно училище Адам Мицкевич
15 Средно общообразователно училище Адам Мицкевич

15 Средно общообразователно училище Адам Мицкевич
Информация

15 Средно общообразователно училище Адам Мицкевич

15 училище е създадено през 1950 година. Първият негов директор е Роза Милчева.    Тогава училището е девическо и в него се обучават 850 девойки, разпределени в 19 паралелки. Пет години по-късно - през 1955 година - 15 училище е преобразувано от девическо в смесено и в него се обучават вече 950 младежи и девойки.
   По това време то няма собствена сграда и се помещава на различни места. Училището се разраства и това налага да започне строеж на специална сграда. Тази специална сграда е днешната сграда на 15 училище. Тя е открита на 15.09.1963 г. и от тогава до днес нашето училище ползва тази сграда. Тя е светла и просторна. Има 20 учебни стаи, библиотека, физкултурен салон и множество стаи предвидени за кабинети.
   Много скоро сградата е добре обзаведена и озеленена, а броят на учениците достига 1200 в 31 паралелки. Тук са работили изявени учители и под умелото ръководство на добри директори 15 училище започва да печели множество награди от всички институции. Наградите са толкова много, че не могат да бъдат изброени. За отбелязване е върховата точка в развитието на 15 училище. Тя е достигната между 1963 и 1968 година, когато директор е Емил Младенов. Тогава 15 училище е първенец в столицата по следните показатели:- озеленяване, хигиена, младежка и комсомолска дейност, бригадирска дейност.   По - късно при управлението на Иванка Кънева, 15 училище достига върхово място по успех на учениците си. Средният успех е следният:- начален курс - Мн. Добър 4,95- среден курс - Мн. Добър - 4,83- гимназия - Мн. Добър 4,60а много от учениците му завършват със златни медали средното си образование.  
   В летописната книга не е записано кога точно училището получава името на своя патрон Адам Мицкевич. Но за първи път това се споменава през учебната 1975-1976 година. По - късно започва традиция за празнуване на патронен празник на 15 училище. В момента в 15 СОУ се обучават 408 ученици в 19 паралелки и е налице стремеж на педагогическия колектив за възраждане на славните традиции на училището.    


Контакти

15 Средно общообразователно училище Адам Мицкевич

Град София, Община Столична, Й.Хаджиконстантинов № 68
Телефон: 029381304
GSM: 029387173
Email: sou15@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в