Регистър на училищата

150-то Основно училище Цар Симеон Първи, Град София

150 основно училище дружба 2

150 основно училище дружба 2, 150 основно училище софия, 150 основно училище цар симеон първи софия, 150 оу дружба 2, 150 оу цар симеон първи, 150 оу цар симеон първи дружба 2, 150 оу цар симеон първи софия, 150 училище цар симеон първи дружба 2, 150 училище цар симеон първи софия, авторитетно учебно заведение дружба 2, висококвалифицирани педагози дружба 2, добра учебна подготовка дружба 2, добри учебни резултати дружба 2, добро образование дружба 2, извор на знаниедружба 2, качествено обучение дружба 2, основно училище дружба 2, основно училище цар симеон дружба 2, педагози с богат опит дружба 2, предпочитано учебно заведение дружба 2, предпочитано училище дружба 2, препоръчано училище дружба 2, светилище и извор на знание дружба 2, светилище на просвщението дружба 2, училище с добра материална дружба 2, училище с добра подготовка дружба 2, училище с традиции дружба 2, училище цар симеон първи дружба 2

Галерия

150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи
150-то Основно училище Цар Симеон Първи

150-то Основно училище Цар Симеон Първи
Информация

150-то Основно училище Цар Симеон Първи

150-то Основно училище Цар Симеон Първи, град София

 

150-то Основно училище Цар Симеон Първи, град София е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.


През 1989 год. в IV микрорайон на Софийския комплекс Дружба-2 тържествено е открито 30-то класно училище от І-ви до VIII-ми клас. Светилището, изворът на знанието отваря врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето. С гордост и преклонение носи името на великият български владетел Цар Симеон I, приет за патрон на училището през 1992 година.


През учебната 1993-1994 год. се обучават около 1000 ученици, разпределени в 44 паралелки. Поставено е началото на ранното чуждоезиково обучение. Сформирани са групи по СИП - английски език, музика и изобразително изкуство в първи клас.

 

През 1994-1995 год. в училището е открит физкултурен комплекс и плувен басейн.


От 1998 год. 150 ОУ Цар Симеон Първи започва работа по програма МЕНСА по нова учебна програма за обучение, която е в унисон с изискванията и стандартите в ОЕ.

 

В своята над 30-годишна история учебното заведение непрекъснато се развива, обновява и модернизира. От първия учебен ден до днес, звънецът призовава своите възпитаници с труд и упорство да се учат и да помнят, че тяхния корен е тук на това място.


С всеотдайност и упоритост училището гради своя авторитет и върви напред. Учителският колектив се утвърждава, като сериозен методически център, където децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.


150-то ОУ Цар Симеон I-ви се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование. Предлага обучение на деца от 1-ви до 7-ми клас.


Учебното заведение осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.


Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност.


Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.


Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.

 

В часовете по Любознание децата прилагат наученото в останалите учебни предмети, затвърждават и разширяват своите познания, получават нови знания в различни области на науката. Целта на работата в часовете по Любознание е цялостното интелектуално развитие на децата, което включва различните типове мислене.

 

Занятията по Любознание са особено полезни и актуални в съвремнните условия, защото подпомагат личностното развитие на децата, възпитават в тях чувство за отговорност и търпимост, уважение и взаимопомощ, съдействат за социалното им израстване.


Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.


Директор на учебното заведение е г-жа Виолина Велкова.

Контакти

150-то Основно училище Цар Симеон Първи

Град София, Община Столична, ж.к. Дружба 2, IV-ти Микрорайон,ул. Делийска воденица 11
Телефон: 028796663
Факс: 028796663
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в