Регистър на училищата

163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, Град София

163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
Информация

163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Контакти

163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Град София, Община Столична, жк. Дружба-2, ул. Обиколна - 27
Телефон: 0978-07-22
GSM: 0978-15-16
Факс: 0978-23-94
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в