Регистър на училищата

37 средно училище Райна Княгиня, Град София

37 средно училище райна княгиня

37 средно училище райна княгиня, 37 су райна княгиня, 37 су райна княгиня софия, 37 су софия, висококачествено обучение софия, отлична учебна подготовка софия, предпочитано средно училище в софия, предпочитано учебно заведение в софия, препоръчано средно училище в софия, препоръчано учебно заведение в софия, училище райна княгиня софия, училище с безспорен авторитет софия, училище с добра подготовка софия, училище със запазени традиции софия

Галерия

37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня
37 средно училище Райна Княгиня

37 средно училище Райна Княгиня
Информация

37 СОУ РАЙНА КНЯГИНЯ

37 Средно училище „Райна Княгиня“, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

Отваря врати през 1924 година, в столичния квартал Модерно предградие, за да посрещне своите първи възпитаници.

 

С безвъзмезден труд и средства на родолюбиви българи е изграждано училището, което носи името на великата българска революционерка и национална героиня Райна Княгиня.

 

Деветдесет и пет години учебното заведение посреща своите ученици, а стотици учители даряват на своите възпитаници знания, топлина и човечност.

 

В дългогодишната си история, учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции. Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.

 

Образованието, което получават учениците на 37 СУ „Райна Княгиня“, София е в унисон с променящия се съвременен свят. У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.

 

Колективът работи за утвърждаването на учебното заведение като образователна институция, способна да формира у възпитаниците си национални и общочовешки добродетели.

 

Усилия са насочени и към усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия състав и обособяването му като екип, състоящ се от висококвалифицирани и отговорни специалисти.

 

Учебното заведение има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.

 

Училището разполага с топлофицирана сграда, новоизградена спортна зала, просторни класни стаи, два компютърни кабинета, богата библиотека, ученически стол и бюфет, лекарски кабинет, целодневна охрана. В двора на учебното заведение има голямо игрище, построено от фондацията на Димитър Бербатов. Спортната зала предлага възможност за занимания по волейбол, баскетбол, хантбал и други видове спорт след учебно време.

 

В 37 СУ „Райна Княгиня“, София се обучават ученици от І до ХІІ клас. От учебната 2019-2020 година има разкрити две подготвителни групи – за 5 и 6-годишни деца на целодневна организация на обучение. Учебните занятия се провеждат на едносменен режим.

 

Учебната дейност протича, съгласно утвърдените от МОН планове и програми. В гимназиален етап профилът е Предприемачески.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни, а учениците усвояват, както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. Спортът е сред приоритетите в учебната програма.

 

Екип от отлични педагози, психолог, педагогически съветник и двама ресурсни учители полага грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, възпитавайки дух на толерантност и уважение към другия, към различния. Изключителни грижи се полагат за децата със специални образователни потребности.

 

В ежедневната работа с децата от 37 СУ участват представителите на Сдружение „Български младежки форум“. Партньорството с НПО е пълноценно и удовлетворяващо.
Училището активно работи по национални и европейски програми и проекти.

 

Репутацията на 37 СУ „Райна Княгиня“, София се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършилите образованието си в него.


 
Директор на учебното заведение е г-жа Цветомира Георгиева.

 

Контакти

37 средно училище Райна Княгиня

Град София, Община Столична, ж. к. Люлин 10, бул. Луи Пастьор №1
Телефон: 028265462
GSM: 0882261218
Факс: 028263801
Email: sou37@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в