Регистър на училищата

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ, Град Монтана

Галерия

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ
4 ОУ ИВАН ВАЗОВ
4 ОУ ИВАН ВАЗОВ

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ
Информация

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ

4 ОУ Иван Вазов предлага Учебна база в съвременна сграда със 3 корпуса, включваща:

 

26 класни стаи и кабинети, кухненски блок,две помещения за самоподготовка,мултимедиен център, три физкултурни салона, три спортни площадки, фитнес зала, два компютърни кабинети, логопедичен кабинет, и медицински кабинет.

Сградата е изцяло газифицирана и санирана.


Условия за обучение на деца със СОП - изградена рампа и санитарни възли, предстои монтиране на асансьор, осигуряващ достъпност до всички етажи на сградата.

Педагогическата колегия е представена от 38 - те учители с устойчива професионална компетентност, за които обучението през целия живот и личностното кариерно развитие са техен личен избор. През учебната година трима учители покриват нови магистратури за преподавателска работа, двама придобиват нова квалификационна степен, трима са учителите– обучители и пет са учители – ментори в училището.


Висок стандарт на преподаване и учене - квалифициран и мотивиран педагогически екип, който работи по стандартите на МОН и  чрез използване на съвременни методи и форми на обучение.


Предлага обучение общообразователни паралелки със задължително избираем предмет /български език, математика, чужд език/.

Контакти

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ

Град Монтана, Община Монтана, ул. Княз Александър Батенберг № 48
Факс: 096303320
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Монтана