Регистър на училищата

48 основно училище Йосиф Ковачев, Град София

48 основно училище йосиф ковачев

48 основно училище йосиф ковачев, 48 основно училище софия, авторитетно училища в столицата, едно от авторитетните училища в столицата, изучаване на чужди езици софия, проспериращо училище в софия, специализирано училище софия, утвърено учебно заведение софия, училище с чужди езици софия

Галерия

48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев
48 основно училище Йосиф Ковачев

48 основно училище Йосиф Ковачев
Информация

48 основно училище Йосиф Ковачев

48 основно училище Йосиф Ковачев, София е с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.


Отваря врати през 1907 година, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Сградата, в която се помещава е построена през 1911 год., впоследствие разширена през 1952 година.

 

Първоначално носи името на Генерал Столетов, което на по-късен етап приема за свой патрон името на Йосиф Ковачев - първият професор по педагогика в Софийския университет.

 

На 20.05.1982 год. училището е удостоено с орден „Кирил и Методий” - ІІ степен с Указ № 1225.

 

От 1995 год. учебното заведение е специализирано в изучаването на чужди езици. Осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.


Материалната база е нова и модерна, разполага с класни стаи и кабинети оборудвани с необходимите пособия за качествен учебен процес. През годините се полагат грижи за обновяване и създаване на комфортна учебна среда с приложение на всички технологични нововъведения.

 

48 ОУ Йосиф Ковачев, София подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания. У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

В учебното заведение се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие na личния потенциал и качества на подрастващите. За учениците се грижи екип от високо квалифицирани педагози, възпитавайки ги с много любов, давайки им знания и отлична подготовка.

 

Днес 48 ОУ Йосиф Ковачев, София е съвременна образователна институция с добра учебна и спортна база, с добри преподаватели и достойни ученици, готови да посрещнат предизвикателствата на времето.

 

Педагогическият колектив полага усилия да изгради насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

През всичките тези години 48 ОУ Йосиф Ковачев е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си. Учителският колектив се гордее с немалкото от тях, продължили образованието си във ВУЗ.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Даниела Костова.

Контакти

48 основно училище Йосиф Ковачев

Град София, Община Столична, ул. Клокотница 21
Телефон: 028313087
Email: ou48@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в