Регистър на училищата

5-то Основно училище Иван Вазов, Град София

5-то Основно училище Иван Вазов
Информация

5 Основно училище Иван Вазов

5-то Основно училище Иван Вазов, град София е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Преди повече от 120 години, гордите родолюбци в днешния кв. Павлово на столицата, разбрали силата на просвещението се захващат с богоугодно и спасително дело да дадат образование на децата си.

 

Училището отваря врати през далечната 1921 год., за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Помещавало се в малка, схлупена къщичка на ул. Родопи № 29. Именувано на Народният поет и писател Иван Вазов.


С годините училището се разраства, сменя сгради. Новото 5-то ОУ Иван Вазов е официално открито през 1949 год., а през следващата учебна година са разкрити паралелки в 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти клас.


Така бившето начално и основно училище става Единно №5, по-късно преименувано на 5-то Смесено Средно училище Иван Вазов.

 

За постигнати добри учебни резултати, през 1957 год. училището е избрано за базово и работи в сътрудничество с Централния институт за усъвършенстване на учители.

 

Но непрекъснато растящият брой ученици налага построяването на още един етаж, изградена е и една от най-хубавите спортни площадки.

 

В своята дългогодишна история 5-то СУ Иван Вазов непрекъснато се развива, обновява и модернизира. От първия учебен ден до днес, звънецът призовава своите възпитаници с труд и упорство да се учат и да помнят, че тяхния корен е тук на това място.


С всеотдайност и упоритост училището гради своя авторитет и върви напред. Учителският колектив се утвърждава, като сериозен методически център и училището е определено за базово, където децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.


5-то СУ Иван Вазов се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование. Предлага обучение на деца от 1-ви до 12-ти клас.

 

Осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.


Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност, получават отличната подготовка, която им гарантира успешно представяне на олимпиади, състезания, външно оценяване и кандидатстудентски изпити.


Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.


Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.


Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.


Всяка година децата с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда - те никога не го забравят.

 

Директор на учебното заведение е г-н Румен Пощаков.

Контакти

5-то Основно училище Иван Вазов

Град София, Община Столична, кв. Павлово, ул. Симеон Радев 31
Телефон: 028565065, 028561065
Факс: 028565065

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в