Регистър на училищата

5 ОУ МИТЬО СТАНЕВ, Град Стара Загора

Галерия

5 ОУ МИТЬО СТАНЕВ
5 ОУ МИТЬО СТАНЕВ
5 ОУ МИТЬО СТАНЕВ

5 ОУ МИТЬО СТАНЕВ
Информация

5 ОУ МИТЬО СТАНЕВ

5 Основно училище Митьо Станев е основано през 1953 година. През учебната 2005/ 2006 година в него учат 1030 ученици, с учителски персонал от 77 преподаватели и един педагогически съветник. В училището работят 19 души помощен персонал. Паралелките в началния курс са 21, в прогимназиалния курс са 22 ,за предучилищните групи са 2. Училището разполага с кабинети по всички учебни предмети, два компютърни кабинета, един компютърно оборудван езиков кабинет, три физкултурни салона,  модерно обзаведен кабинет по изобразително изкуство, зала със 100 места и театрална сцена, библиотека с интернет- достъп и 5000 тома.         

Контакти

5 ОУ МИТЬО СТАНЕВ

Град Стара Загора, Община Стара Загора, ул. Ст. Стамболов 19
Телефон: 042623212
GSM: 042651131
Факс: 042627213
Email: ou5sz@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Стара Загора