Регистър на училищата

66 СОУ ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ, Град София

66 СОУ ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ
Информация

66 СОУ ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ

66-то СОУ "Филип Станиславов" се намира Квартал Овча купел.
Учебни смени: една смяна - целодневно
Училището предлага:
- От първи клас - ранно чуждоезиково обучение, английски или френски език, възможност за разширено изучаване на немски език.
- От пети клас - изучаване на втори чужд език.
- Свободноизбираема подготовка: екология, източно православна религия, художествена гимнастика, плуване, тенис, карате, народни танци, ски-училище, вокална група, информационни техно-логии, Екоклуб, клуб "Родолюбие", клуб "Приятели на изкуството".
- Кабинет на училища Европа за допълнително изучаване на чужд език.
- Разширена спортна подготовка по баскетбол, волейбол и футбол, осъществявана съв-местно с квалифицирани тре-ньори от ФД "Славия".
- След основно образование - профилирани паралелки по информатика и география

Контакти

66 СОУ ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ

Град София, Община Столична, ул.Букет29
Телефон: 028554031, 028553092, 028553153
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в