Регистър на училищата

68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ, Град София

68 соу

68 соу, 68 соу академик никола обрешков, 68 соу софия, академик никола обрешков

Галерия

68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ

68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ
Информация

68 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ

 

68 Средно общообразователно училище Академик Никола Обрешков отваря врати през 1986 година в ж.к. Дружба 2 като ЕСПУ, за ученици от първи до дванадесети клас.

 

През първата година има 1080 ученици, а през следващата учебна година прага му прекрачват 2135 ученици.

 

След две години получава името на видния български математик академик Никола Обрешков, което носи с гордост и до днес.

 

От средата на деведесетте години училището работи по свои уникални учебни планове за шест годишно обучение след седми клас, които съчетават едногодишно интензивно изучаване на английски език и профилирана подготовка по математика, биология и химия в гимназиалния етап.

 

През учебната 1996/1997 година учебното заведение сключва договор за сътрудничество с посолството на Япония. Обзаведен е изключително модерен за времето компютърен кабинет, където японски преподаватели преподават информатика и информационни технологии на английски език.

 

Последният випуск, обучаван по тези учебни планове се дипломира успешно през 2003 година. Учениците, обучавани по този план са сред най - успешно реализиралите се в най - престижни ВУЗ в страната и в чужбина.

 

През 1999 година този учеен пла отпада след влизане в сила на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.


От 1999/2000 година започва прием на ученици от първи клас в паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и СИП Религия в начален етап.

 

През учебната 2006/2007 година започва обучението и на шест годишни деца в подготвителна предучилищна група.

 

Днес учебното заведение разполага с три компютърни кабинета, кабинети с лаборатории по физика, химия и биология, кабинет по изобразително изкуство, кабинет по вероучение със стенописи и витражи, два физкултурни салони, богата библиотека, логопедичен кабинет, просторна актова зала, ученически стол и няколко спортни площадки в двора.

 

Голям принос за отличната подготовка на възпитаниците в 68 СОУ акад. Никола Обрешков има и екипа от квалифиоцирани преподаватели, отлични педагози с висока професионална подготовка.

 

Част от тях са автори на учебници, учебни помагала и са участвали в екипи за създаване на учебни програми.

 

Учениците под ръководството на своите учители участват в много проекти, изложби, олимпиади, конкурси и състезания, представяйки се достойно и печелейки различни награди.

 

Контакти

68 СОУ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ

Град София, Община Столична, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 122
Телефон: 029785059, 029785029
Факс: 029730756
Email: sou68@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в