Регистър на училищата

78 Средно училище Христо Смирненски, Град Банкя

78 средно училище банкя

78 средно училище банкя, 78 средно училище град банкя, 78 средно училище христо смирненски банкя, 78 су банкя, 78 су град банкя, 78 су христо смирненски банкя, авторитена образователна институция банкя, авторитена учебна институция банкя, авторитетно учебно заведение банкя, висококвалифицирани педагози банкя, добро образование банкя, екип от отлични педагози банкя, извор на знание банкя, качествено и достъпно обучение банкя, качествено образование банкя, квалифицирани преподаватели банкя, огнище на национални традиции банкя, отлична учебна подготовка банкя, преподаватели с богат опит банкя, средище на знание банкя, средно учебно заведение банкя, училище с богата история банкя, училище с традиции банкя

78 Средно училище Христо Смирненски
Информация

78 Средно общообразоветелно училище Христо Смирненски

78 Средно училище Христо Смирненски е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции.

 

Просветното дело в Банкя води началото си от далечната 1887 год. с изучаване на четене, смятане, родиноучение, краснопис и вероучение.


Учебни занятия в новата училищна сграда стартират през 1936 година. Отварила врати, за да посрещне своите жадните за знание възпитаници, готови да трънат по пътя на науката, да обладеят нови познания, да открият нови хоризонти, водещи ги към бъдещето.


От първия учебен ден до днес, звънецът призовава своите възпитаници с труд и упорство да се учат и да помнят, че тяхния корен е тук на това място.


В сформираните през учебната 1954-1955 год. 21 паралелки се обучават общо 750 ученици. Заедно с българските възпитаници в 78 СУ Христо Смирненски се обучават и 166 ученици от Корея, деца от домовете за деца и юноши - Роза Димитрова и Асен Златаров в Банкя.


През 1959 година, учебното заведение приема за свой патрон името на вечно младия и възторжен поет - Христо Смирненски.


Същата година е открита новата сграда на средното училище, в която все още учат 112 корейски деца, обучението на които завършва през 1960 година, когато тържествено са изпратени за родината им.


На 15 септември 1985 год. е тържественото откриване на разширението на 78 ЕСПУ Христо Смирненски, което е най-голямото на Балканския полуостров и става един от 40-те национални юбилейни обекти, посветени на 40 години народна власт, заедно с резиденция Банкя.


Учебното заведение разполага с 5 отделни корпуса, 2 физкултурни салона, плувен басейн, стол и актова зала, 64 класни стаи и кабинети, 11 входа и изхода.


От 1985 до 1988 година към училището функционира Учебно-производствен комплекс по здравеоопазване за подготовка на средни медицински кадри с 2-двугодишен курс на обучение - 11 и 12 клас.


От 1992 година в сградата на училището се помещава частно училище Пиер дьо Ронсар.


През 2007 тържествено е отбелязана 120-годишнина на училището. Специално за юбилея е създаден химн, по стихове на дългогодишния и уважаван преподавател по БЕЛ - Гергана Кирилова, а музикалния съпровод е на композитора Андрей Дреников. Годишнината е ознаменувана с грандиозен концерт в залата на театър София.

 

През учебната 2014-2015 год. е въведено целодневно обучение в 5-ти клас. Сформирани се и 2 групи за предучилищно обучение за 5 и 6-годишни ученици.

 

С всеотдайност и упоритост училището гради своя авторитет и върви напред. Учителският колектив се утвърждава, като сериозен методически център и училището е определено за базово, където децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.


Усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес, повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Преподавателите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


78 СУ Христо Смирненски, Банкя предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.


Всяка година децата с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда - те никога не го забравят.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Димитрийка Герасимова.

Контакти

78 Средно общообразоветелно училище Христо Смирненски

Град Банкя, Община Столична, ул. Царибродска 5
Телефон: 029977072
Интернет сайт: 78sou.net

Галерия

78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски
78 Средно училище Христо Смирненски

Още Училища в Община Столична

ЧОУ ДЪГА

ЧОУ ДЪГА, Банкя

Град Банкя e разположен в Югозападния регион на България и е част от община Столична, Oбласт София-град. В град Банкя се намира Часната детска градина и основно училище Дъга, което е с курс на обучени

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознато

71 Средно училище Пейо Яворов

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ В 8-МИ, 9-ТИ И 11-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 - 2025 Г. В ЧСУ Петко Р. Славейков езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получаване освен

Частно основно училище Изгрев ЕООД

Частно основно училище Изгрев ЕООД, София

Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., изпълнява всички държавни образователни стандарти на МОН, като следва принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.

6-то основно училище Граф Игнатиев

6-то основно училище Граф Игнатиев, София

6-то основно училище Граф Игнатиев, гр. София осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев, София

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи п