Регистър на училищата

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН, Град Сливен

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН
Информация

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН

Осмо Oсновно училище Юрий Гагарин е основано през 1972 година със седалище град Сливен. Новата сграда е открита 8 ОУ Юрий Гагарин е открита през 1973 година. През 1981 година учебното заведение прераства в ЕСПУ Юрий Гагарин. На 15. 09. 1985 година влиза в експлоатация част от разширението на училището - филиал на Междуучилищен център с кабинет по трудово обучение. През 1991 година училището е преобразувано в СОУ Юрий Гагарин, а от 11.04. 2003 година в ОУ Юрий Гагарин. Днес в учебното заведение се обучават 430 ученици - в четири подготвителни групи за пет и шест годишни деца, десет паралелки начален етап и пет прогимназиален. В училището се обучават интегрирано осем деца със СОП, от които пет са на ресурсно подпомагане. С децата и учениците работят логопед, психолог и слухово - речеви рехабилитатор. Педагогическият колектив се състои от тридесет и един учители, възпитатели и педагогически съветник. През учебната 2011- 2012 година в училището са разкрити следните секции и групи за свободно избираема подготовка - Секции по лека атлетика и футбол и СИП - Здраве, Изобразително изкуство, Химия и опазване на околната среда и Гражданско образование. Талантливите ученици имат възможност да се изявяват в училищната вокална група Звездни искрици. 

Контакти

Основно училище Юрий Гагарин

Град Сливен, Община Сливен, ул. Дели Ради № 8
Телефон: 0896788935
Факс: 044624537
Интернет сайт: ou-gagarin-sliven.com

Галерия

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН

Още Училища в Град Сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен, Сливен

В град Сливен има две звена на Технически университет – София - Инженерно-педагогически факултет (ИПФ) и Колеж. Инженерно-педагогическият факултет е създаден през 1986 г. като факултет

Средно училище Хаджи Мина Пашов

Средно училище Хаджи Мина Пашов, Сливен

Средно училище Хаджи Мина Пашов е учебно заведение със 126-годишна история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Заема централно място я културния живот на гр

Професионална гимназия по механотехника

Професионална гимназия по механотехника, Сливен

Професионална гимназия по механотехника, Сливен е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало от далечната 1959 година като Механоте

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Сливен

Подхождайки с много любов, търпение, професионализъм и уважение към личността на детето, ние се грижим за неговото пълноценно физическо и духовно израстване. Децата са надеждата на идващото утре и сми

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА, Сливен

През 1964 година към Затвора в град Сливен са открити четири паралелки среден курс, които са филиал на СВУ Димитър Полянов. От учебната 1966/1967 година училището става техникум филиал на ТЕТ Ма