Регистър на училищата

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН, Град Сливен

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН
Информация

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН

Осмо Oсновно училище Юрий Гагарин е основано през 1972 година със седалище град Сливен. Новата сграда е открита 8 ОУ Юрий Гагарин е открита през 1973 година. През 1981 година учебното заведение прераства в ЕСПУ Юрий Гагарин. На 15. 09. 1985 година влиза в експлоатация част от разширението на училището - филиал на Междуучилищен център с кабинет по трудово обучение. През 1991 година училището е преобразувано в СОУ Юрий Гагарин, а от 11.04. 2003 година в ОУ Юрий Гагарин. Днес в учебното заведение се обучават 430 ученици - в четири подготвителни групи за пет и шест годишни деца, десет паралелки начален етап и пет прогимназиален. В училището се обучават интегрирано осем деца със СОП, от които пет са на ресурсно подпомагане. С децата и учениците работят логопед, психолог и слухово - речеви рехабилитатор. Педагогическият колектив се състои от тридесет и един учители, възпитатели и педагогически съветник. През учебната 2011- 2012 година в училището са разкрити следните секции и групи за свободно избираема подготовка - Секции по лека атлетика и футбол и СИП - Здраве, Изобразително изкуство, Химия и опазване на околната среда и Гражданско образование. Талантливите ученици имат възможност да се изявяват в училищната вокална група Звездни искрици. 

Контакти

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН

Град Сливен, Община Сливен, ул. Дели Ради № 8
Телефон: 0896788935
Факс: 044624537
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Сливен