Регистър на училищата

ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ, Град Шумен

9 оу панайот волов шумен

9 оу панайот волов шумен, 9 училище шумен, девето основно училище панайот волов, основно училище шумен, оу шумен, училище дивдядово шумен, училище панайот волов шумен, училище шумен, шумен

Галерия

ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
Информация

9 основно училище панайот волов шумен9 ОУ Панайот Волов, Шумен е учебно заведение, наследник на първото килийно училище, открито през 1838 година по инициатива на местни първенци. Училището е и първото взаимно учебно заведение, открито през 1848 година.


Килийното училище, чийто наследник е 9 ОУ Панайот Волов, е пазело и съхранявало българския дух.


Сградата, в която се е помещавало учебното заведение, е запазена и до днес.


През 1862 година, заселилият се в кв. Дивдядово Рашко Илиев Блъсков – Даскал Рашко, се заема да направи ново по-голямо училище.


Димитър Блъсков, следващият преподавател в училището, променя метода на обучение. През 1872 година той урежда училищна библиотека.


В учебното заведение се е обучавал Панайот Волов. По-късно той ръководи училището, след като завършва Южнославянския пансион в град Николаев, Украйна. Панайот Волов осигурява богат библиотечен фонд на библиотеката, книги от Русия.


През 1939 година учебното заведение се трансформира от класно в сегашния си статус – Основно училище.


В периода от 1963 г. до 1994 г. училището се разраства, освен в броя паралелки, и като база.

 

Построени са ново крило на училищната сграда, физкултурен салон, площадката в училищния двор е асфалтирана.


Днес, в Девето Основно училище Панайот Волов, Шумен е зает колектив, състоящ се от опитни педагози, отдадени на професията си. Учениците, обучаващи се в учебното заведение, са в класовете от Първи до Осми.


Материално-техническата база на 9 ОУ Панайот Волов, Шумен е една от най-модерните и разполага със специализирани кабинети: Компютърен кабинет, Кабинет по чуждоезиково обучение, Кабинет по музика, Кабинети начална степен, Кабинет по български език и литература, Кабинет по математика, Кабинет по физика, Кабинет по история, Кабинет по география, Кабинет по биология и химия.

Контакти

ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

Град Шумен, Община Шумен, ул. Шестте ястребинчета 1 , Кв. Дивдядово
Телефон: 054828136, 054828153
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Шумен

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ, Шумен

ПГСАГ, Шумен гимназия е основана на 20.10.1943 година. През годините история на Гимназията, протичат редица промени, преструктурирания и премествания. Строителният техникум, тога

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, Шумен

Шуменският университет Епископ Константин Преславски е плод на многовековни културно - просветни традиции. Наследник на Плисковско - Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Прес

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ, Шумен

Началото на СОУ Панайот Волов е далече в миналото, защото 159 години ни делят от 1846 година, когато елинобългарското училище в Шумен прераства в класно. Тогава са сформирани и трите класа на основнот