Регистър на училищата

94 Средно училище Димитър Страшимиров, Град София - Цели и Приоритети

94 средно училище софия

94 средно училище софия, 94 су димитър страшимиров, 94 су димитър страшимиров софия, 94 су софия, авторитетну училища кв христо ботев, едно от авторитетните училища в софия, извор на знание и мъдрост кв христо ботев, наложило се средно учлище в столицата, предпочитано средно училище в столицата, предпочитано учебно заведение в софия, препоръчано средно училище кв христо ботев, препоръчано учебно заведение кв христо ботев, проспериращо учебно заведение в софия, утвърдило се средно учебно заведение софия, училище с традиции кв христо ботев

Галерия

94 Средно училище Димитър Страшимиров
94 Средно училище Димитър Страшимиров
94 Средно училище Димитър Страшимиров
94 Средно училище Димитър Страшимиров
94 Средно училище Димитър Страшимиров
94 Средно училище Димитър Страшимиров
94 Средно училище Димитър Страшимиров
94 Средно училище Димитър Страшимиров
94 Средно училище Димитър Страшимиров

94 Средно училище Димитър Страшимиров
Цели и Приоритети

Целите и приоритетите в работата на преподавателския екип е насочена към постигне на оптимални резултати за:

 

 • поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

 

 • разкриване на способностите, на интелектуалния, творческия и нравствения потенциал на всяко дете;

 

 • обучение за всяко дете според неговите потребности и индивидуалните способности;

 

 • развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативното мислене;

 

 • формиране на компетентности в участниците в образователния процес на основата на съвременните технологии за обучение;

 

 • интегриране на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

 • намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;

 

 

 • ефективно и толерантно педагогическо общуване;

 

 • сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 

Контакти

94 Средно училище Димитър Страшимиров

Град София, Община Столична, кв. Христо Ботев, ул. 511 № 22
Телефон: 029454663, 029451101
Факс: 029450344

Още Училища в Община Столична

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов , София

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в