Регистър на училищата

ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ, Град Силистра

Галерия

ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
Информация

ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ


Градско помощно училище Софроний Врачански е специализирано държавно училище за обучение на деца от І до VІІІ клас с пролреми в интелектуалното развитие.

 

Началото е поставено през учебната 1967/68 година, когато към ОУ „Кирил и методий” са създадане и четири помощни паралелки - две петокласни и две шестокласни.

 

 

По решение на Направление „Народна просвета” през учебната 1968/69 година тези помощни паралелки са отделени в специално училище - Градско помощно училище, поместено в сградата на училище „Юрий Гагарин”. През първата учебна година са разкрити седемнадесет паралелки.

 

Всички учители са били нередовни за обучение на деца с отклонения от нормалното умствено развитие. През 1969/70 година се откриват първите курсове за преквалификация към ЦИУУ град София. Учителите, основали ГПУ са и първите олигофренопедагози в града. Съставът им е малък, но желанието за работа – огромно.

 

През 1969 година вече са сформирани двадесет паралелки. През 1980 година по решение на Министерството на просветата, Градско помощно училище получава името на българския възрожденец Софроний Врачански, което носи и понастоящем.

 

Учебната 1985/86 година започва в нова сграда, намираща се на ул. „Христо Смирненски”. През 1988 година тази сграда е преустроена и пригодена според изискванията за работа в специалните училища, но липсва помещение за столово хранене, което затруднява целодневната организация на учебния процес. С помощта на всички учители през м. Януари 1989 година мечтата за собствена топла и уютна столова е осъществена.


Първият директор на ГПУ е г-жа Тодорка Йорданова, след нея - Пано Дойнов, Иван Джмбазов, Георги Атанасов, а от 1992 година до настоящия момент директор е г-жа Сийка Минчева.


Новото при приемането и обучението на децата с умствена недостатъчност е, че доскоро считаните за необучаеми деца с множество увреждания, с умерена и тежка степен могат да се обучават в помощни училища по индивидуални програми за развитие, без оценяване на постигнатите резултати, а с отчитане на определени показатели.

 

Сформираният Диагностичен екип към училището поддържа постоянна вразка с Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН, както и с лекар-психиатър за проследяване динамиката в развитието на децата и невропсихичния им статус.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП


Всички учители, работещи в училището са с висше образование и специалност, отговаряща на изискванията за заемане на длъжността „Учител на деца с умствена изостаналост”.

 

Целият педагогически екип е с богат професионален и дългогодишен педагогически опит. Основната грижа на всеки учител е да отговаря на потребностите от осъществяването на държавната политика в областта на образованието при работа с деца и ученици с телесни, психически и умствени недостатъци.

 

Всеки от тях изучава индивидуалните особености на учениците, техните наклонности и интереси и насочва правилното им физическо и психическо развитие, познава и пълноценно използва компесаторните възможности на учениците с психофизически недостатъци за осъществяване на корекционно-възпитателни задачи, ръководени от принципа, че всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.


Основавайки се на практиката и на съвременните знания за детското развитие и познавайки индивидуалните особености на всеки наш ученик, всички от колектива се съобразяват със специфичната им уязвимост, разбират и уважават уникалността им, саздават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.


Целият колектив работи за изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност, обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата правата на детето.

Контакти

ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

Град Силистра, Община Силистра, пл. Трети март 5
Телефон: 086823797, 086821536
GSM: 0894419576
Факс: 086823797
Email: gpusu@abv.bg

Още Училища в Град Силистра

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий, Силистра

Основно училище Отец Паисий, град Силистра е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизве