Регистър на училищата

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, Град София

занимателен игрови център софия

занимателен игрови център софия, клуб за забавна граматика, клуб забавна химия, клуб млад водач на куче, лего конструиране и игротека, национален дворец на децата, национален дворец на децата софия, образователно игрови център знам и мога, предучилищна школа любознайко, филхармония пионер, фолклорно музикално ателие софия, школа за характерни танци софия, школа по репортажна и научна фотография софия, школа по художествена фотография софия

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
Информация

Информация

 

 

НАЦИОНАЛНИЯТ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА е най - голямата институция в България за допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите.

 

Единственото, уникално по рода си звено на Министерството на образованието, младежта и науката с национално значение, което предлага целогодишно разнообразни и атрактивни дейности във всички културно - образователни области, осигурявайки подходящи условия за овладяването на необходимите умения и компетенции за успешната реализация на младите хора и усвояването на европейските стандарти на образование, работа и живот.

 

НДД разполага с подходяща материална база и оборудване за развитието на разнообразни дейности.

 

В НАЦИОНАЛНИЯТ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, малките възпитаници откриват и развиват своите умения и таланти в над петдесет разнообразни педагогически форми в пет основни направления :

 

 

  • Наука, техника и технологии

 

  • Спорт и туризъм

 

  • Изкуства

 

  • Предучилищна школа Любознайко

 

  • Образователно - игрови център Знам и мога

 

Учебно - възпитателният процес се осъществява по над двеста програми, от професионално подготвени и предразполагащи децата педагози и специалисти с доказани постижения в съответната област.

 

НАЦИОНАЛНИЯТ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА методически подпомага и координира извънучилищната дейност в България и дейността на извънучилищните педагогически учреждения / ИПУ – ЦРД, ЦУТНТ, ОДК, ОбДК, НАОП /.

 

Основен координатор на инициативите от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката, съгласно който ежегодно се провеждат около седемдесет комплексни национални и международни изяви. На голяма част от тях НДД е основен организатор и домакин.

 

Националният дворец на децата е член на Европейската асоциация на институциите за свободното време на децата и младежите / EAICY /.

 

В НДД успешно се реализират редица проекти, подпомагащи цялостната дейност и успешното провеждане на многобройните и разнообразни инициативи - кампании, фестивали, конкурси, състезания, олимпиади, изложби, спектакли, концерти.

 

Специално внимание се отделя на внедряването и прилагането на съвременни образователни технологии в учебно - възпитателния процес, на осъвременяването на уменията на преподавателите с оглед насърчаване на иновациите и развитие на знанието.

 

Националният дворец на децата е авторитетна институция, която се ползва с голямо уважение в страната и в чужбина. Има много приятели и партньори, с чиято подкрепа успешно реализира многообразната си дейност.

 

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Град София, Община Столична, бул. Александър Стамболийски 191
Телефон: 029202317, 029292123, 029292895
Факс: 029202327
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в