Регистър на училищата

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, Град София - Екип

занимателен игрови център софия

занимателен игрови център софия, клуб за забавна граматика, клуб забавна химия, клуб млад водач на куче, лего конструиране и игротека, национален дворец на децата, национален дворец на децата софия, образователно игрови център знам и мога, предучилищна школа любознайко, филхармония пионер, фолклорно музикално ателие софия, школа за характерни танци софия, школа по репортажна и научна фотография софия, школа по художествена фотография софия

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
Екип

ЕКИП

 

Директор - Татяна Досева
тел.: 029202317 в. 408, 409

 

Помощник директор - Албена Мерджанова
тел.: 029295931

 

Главен счетоводител - Николай Кръстев
тел.: 029295931

 

Завеждащ Административна служба - Силва Петкова
тел.: 029292123

 

Завеждащ Човешки ресурси - Маргарита Ефтимова
тел.: 029202317 в. 419

 

Отдел Организационно-методически дейности:
тел.: 029292895

 

Връзки с обществеността - Мартина Янева
Анимация и изяви - Цветелина Василева
Административно-стопански дейности - Иван Апостолов
Студийна и озвучителна техника - Росен Григоров

 

Ръководители на направления:

 

Наука, техника и технологии - Мая Хараламбиева
тел.: 029202317 в. 505

 

Спорт - Коля Панайотов
тел.: 029202317 в. 517

 

Изкуства - Снежана Бечева
тел.: 029202317 в. 523

 

Предучилищна школа Любознайко - Дора Симеонова
тел.: 029202317 в. 426

 

Образователно-игрови център Знам и мога - Виолета Мустайкова
тел.: 029202317 в. 514

 

 

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Град София, Община Столична, бул. Александър Стамболийски 191
Телефон: 029202317, 029292123, 029292895
Факс: 029202327
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в