Регистър на училищата

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, Град София - Игрови център

занимателен игрови център софия

занимателен игрови център софия, клуб за забавна граматика, клуб забавна химия, клуб млад водач на куче, лего конструиране и игротека, национален дворец на децата, национален дворец на децата софия, образователно игрови център знам и мога, предучилищна школа любознайко, филхармония пионер, фолклорно музикално ателие софия, школа за характерни танци софия, школа по репортажна и научна фотография софия, школа по художествена фотография софия

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
Игрови център

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИГРОВИ ЦЕНТЪР Знам и мога е занимателен център за ученици от 1 до 4 клас.


Разпола с екип от специалисти по:

 

 • Български език и литература - Елена Иванова

 

 • Математика - Виолета Мустайкова

 

 • Биология и екология - Мая Хараламбиева

 

 • Психология и философия - Даниела Димова

 

 • Спорт - Ели Докузанова

 

 • Етнография - Костадинка Кръстева

 

 • Информатика - Милена Добрикова

 

 • Моделизми - Коля Панайтов

 

 

Организира дейности с деца през онази част от деня, когато не са в училище.

 

 

Заниманията в центъра осигуряват:

 

 • Подготовка на уроците и домашните работи за следващия ден.

 

 • Разширяване и повишаване ефективността на знанията и уменията в различни области на науката, творчеството и спорта.

 

 • Формиране на навици за природосъобразен живот, двигателна активност, екологична култура и поведение и социални умения за общуване, разрешаване на конфликти и работа в екип.

 

 • Обогатяване на езиковата култура.

 

 • Усъвършенстване на естетическите умения на децата.

 

 • Опознаване на народните обичаи и традиции.

 

 • Проектиране, конструиране, творческа и експериментална дейност чрез участие в разработване и изпълнение на различни проекти.

 

 • Участие в изложби, конкурси, състезания, викторини, празници и други изяви.

 

 

 

 

 

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Град София, Община Столична, бул. Александър Стамболийски 191
Телефон: 029202317, 029292123, 029292895
Факс: 029202327
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в