Регистър на училищата

Начално училище Иван Вазов, Град Враца

авторитетна учебна институция враца

авторитетна учебна институция враца, авторитетно учебно заведение враца, базово начално училище враца, висококвалифицирани преподаватели враца, добра учебна подготовка враца, добро образование враца, елитно начално училище враца, извор на знание враца, качествено обучение враца, начално училище иван вазов враца, ну иван вазов враца, предпочитано начално училище във враца, предпочитано учебно заведение във враца, препоръчано начално училище във враца, светилище на просвещението враца, срдище на духовност враца, училище иван вазов враца, училище с традиции враца

Начално училище Иван Вазов
Информация

Начално училище Иван базов - Враца

 

Начално училище Иван Вазов, град Враца е извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции.


Отворя врати през 1964 год., за да посрещне и да даде знания на своите любознателни малки възпитаници.


През 1979 год. училището е преобразувано в начално. Светилището на просвещението е именувано на бележития български поет, писател и драматург Иван Вазов, наричан често „Патриарх на българската литература“, чието име училището е запазило и до днес.


НУ Иван Вазов е първото базово училище в град Враца, като в него са проведени стотици студентски практики.


От учебната 1998/1999 год. в учебното заведение е въведен едносменен режим на обучение.


През 2000 година училището е сертифицирано за Образователен модел по Програма “Стъпка по стъпка”, която изцяло променя философията и стратегията му.


На 02.12.2011 год. НУ Иван Вазов е обявено за средищно, а от учебната 2013/2014 г. в учебното заведение е открита паралелка за деца с умствена изостаналост и множество увреждания.


През годините се полагат грижи за обновяване и създаване на комфортна учебна среда с приложение на всички технологични нововъведения. За нуждите на целодневната организация в училището са изградени 10 учебни стаи за самоподготовка, 6 учебни стаи за занимания по интереси, а дейностите по организиран отдих и спорт се провеждат на спортните площадки, във физкултурния салон и училищната столова.


НУ Иван Вазов осигурява достъпно образование на своите възпитаници и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз. Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.


От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.


Към момента в НУ Иван Вазов се възпитават и обучават 20 деца в една подготвителна група и 316 ученика в 16 паралелки от І-ви до ІV-ти клас.


Учебното заведение работи по Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Целодневна организация е въведена за 237 ученика, организирана в 11 полуинтернатни групи.

 

Възпитаниците в НУ Иван Вазов израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.


Всяка година децата с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда - те никога не го забравят.


Директор на НУ Иван Вазов, град Враца е г-жа Малина Николова.

 

 

Контакти

Начално училище Иван Вазов

Град Враца, Община Враца, бул. Демокрация 32
Телефон: 092626243, 092626276
Факс: 092626243
Интернет сайт: https://nuivanvazov-vr.org

Галерия

Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов
Начално училище Иван Вазов

Още Училища в Град Враца

Средно училище Отец Паисий

Средно училище Отец Паисий, Враца

Средно училище Отец Паисий, Враца е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизв

Регистър на училищата

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Враца

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПАД-Р ПЕТЪР БЕРОН е учебно заведение в регион Враца, за обучение на деца с умствена изостаналост и множество увреждания. Единственото специално училище, в коет

СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация Мито Орозов

СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация Мито Орозов, Враца

СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация Мито Орозов в град Враца е обособено специално към местата за лишените от свобода. Негов директор е Георги Ангелов Несторов. &n

СОУ НИКОЛА ВОЙВОДОВ

СОУ НИКОЛА ВОЙВОДОВ, Враца

СОУ „Никола Войводов” запазва най-добрите традиции в българското образование и ги интегрира с най-новите постижения от образователното пространство. Учителският колектив работи