Регистър на училищата

Начално училище Кирил и Методий, Село Черногорово

авторитетно учебно заведение черногорово

авторитетно учебно заведение черногорово, висококачествено обучение черногорово, възпитание черногорово, добра материална база черногорово, добро образование черногорово, начално училище черногорово, ну кирил и методий черногорово, ну черногорово, образование черногорово, обучение и образование черногорово, обучение на високо ниво черногорово, обучение черногорово, отлична подготовка черногорово, педагози с богат опит черногорово, писмени и устни изяви черногорово, съвременно обучение черногорово, учебно заведение черногорово, училище кирил и методий черногорово, училище с богата история черногорово, училище с традиции черногорово, черногорово

Галерия

Начално училище Кирил и Методий
Начално училище Кирил и Методий
Начално училище Кирил и Методий
Начално училище Кирил и Методий
Начално училище Кирил и Методий
Начално училище Кирил и Методий

Начално училище Кирил и Методий
Информация

Начално училище Кирил и Методий

Начално училище Кирил и Методий, село Черногорово е учебно заведение с утвърдени традиции, средище на духовна изява.

 

Всяко училище има своя история на създаване, утвърждаване и развитие, но всичките имат една обща цел: да предоставят добро образование, да изградят личности и да дадат пълноценна професионална квалификация.

 

През всички тези немалко години до днес, учебното заведение е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на селото.

 

Начално училище Кирил и Методий е с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в село Черногорово.

 

Важен фактор за формиране и развитие на ценностната система на малките възпитаници, след семейството стои училището. Българите високо ценят образованието и се стремят децата им да обикнат книгата и училището. Затова в своята дъгогодишна история, НУ Кирил и Методий, Черногорово се стреми да обучава, възпитава и формира богата ценностна система у подрастващите.

 

Учебното заведение е с курс на обучение от първи до четвърти клас. Учебните занятия се провеждат в целодневна организация на учебния ден в смесен блок.

 

Училището е с общинско финансиране. Материалната база непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

 

В НУ Кирил и Методий, Черногорово се изучават - български език и литература, математика, околен свят, домашен бит и техника, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

 

Учебното заведение се стреми да предложи висококачествено обучение, да даде на своите възпитаници добро образование и отлична подготовка, за да станат знаещи и можещи личности.

 

Днес усилията за развитие на НУ Кирил и Методий, Черногорово са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

На малките възпитаници се предоставя възможности за провеждане на уроци извън класната стая, което изгражда у децата умения и качества за справяне с различни ситуации, допълвайки образователния процес за ефективно общуване и работа в група.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

Директор на НУ Кирил и Методий, Черногорово е г-жа Веска Василева.

Контакти

Начално училище Кирил и Методий

GSM: 0885799696, 0887726888

Още Училища в Община Пазарджик