Регистър на училищата

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ДРУМЕВ, Град Пазарджик

пазарджик

пазарджик, ну васил друмев пазарджик, ну пазарджик, начално училище пазарджик, училище васил друмев пазарджик, начално училище васил друмев пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ДРУМЕВ
Информация

НУ Васил Друмев, Пазарджик е общообразователно учебно заведение за ученици от I до IV клас, към НУ Васил Друмев, Пазарджик функционира и една полудневна детска група.

 

Училището е открито нпрез 1929 година.

 


Училището се помещава в собствена сграда, която разполага с 10 класни стаи, оборудван кабинет по информационни технологии, физкултурен салон, спортна площадка, подходяща за баскетбол и волейбол, столова и бюфет.

 


Сигурността на НУ Васил Левски, Пазарджик се подсигурява от бодигард.

 


Възпитателно-образователният процес е организиран в една учебна смяна.

 


Начално училище Васил Друмев, Пазарджик е под ръководството г-жа Илиана Чалъкова.

Контакти

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ДРУМЕВ

Град Пазарджик, Община Пазарджик, ул. Завоя на Черна 15
Телефон: 034445101

Още Училища в Град Пазарджик