Регистър на училищата

ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ, Град Силистра

общежития

общежития

ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ
Информация

ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ

Обединено общежитие за средношколци Младост е със едалище град Силистра, ул. Кап. Мамарчев 2.

 

ООС Младост е самостоятелно общежитие / интернат с общинско финансиране. Директор e Василка Петрова Стоянова.

 

Общежитието предлага настаняване на ученици, учащи в учебните заведения на град Силистра, като им се осигуряват добри битови условия при минимален наем.

 

Сградата е на три етажа с партер и отговаря на съвременните нужди на учениците. До днес през Общежитието са преминали хиляди ученици, обучавали се в средните училища на град Силистра.

 

Общежитието обслужва всички училища в града и подпомага учебно - възпитателния процес. Учениците са разпределени в групи, за всяка група отговаря възпитател. Осигурен е 24-часов режим на работа на педагогическия персонал, включващ възпитатели с дългогодишен опит, с нужната педагогическа и научна квалификация, предоставяйки безплатни консултации по различните учебни предмети.

 

Възпитателите ангажират учениците в културни, спортни и общоградски изяви, контролират поведението им и поддържат контакти с родители, преподаватели и педагогически съветници.

 

Училищното настоятелство на общежитието се справя с актуални за ежедневието на учениците проблеми - решаване на конфликти, превенция на противообществени прояви, толерантност и доверие в общуването на учениците, подобряване на материалната база и създаване на условия за пълноценно оползотворяване на свободното им време.

 

Чрез осигуряването на средства за доразвитие и доизграждане на материалната база Общежитието за средношколцисе стреми да създаде по - добри условия за живот на учениците, които живеят там, и съответно по - добри предпоставки за тяхното обучение и възпитание чрез различни дейности.

 

На 07 и 08.10.2013 година в Обединено общежитие за средношколци Младост се проведе турнир по тенис на маса, където от записаните в ООС през учебната 2013/2014 учебна година 250 ученика, участваха 30 младежи, от всички средни училища в града. Организатор на събитието е действащата към ООС, Комисия по спорт, с председател г-жа Даниела Георгиева. Спортното състезние беше проведено и ръководено от старши възпитателя Ст. Пенчев.

 

Контакти

Обединено Общежитие за средношколци Младост

Град Силистра, Община Силистра, ул. Кап. Мамарчев 2 А
Телефон: 086822196, 086822517
Факс: 086822196

Галерия

Още Училища в Град Силистра

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий, Силистра

Основно училище Отец Паисий, град Силистра е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизве