Регистър на училищата

Обединено училище Христо Ботев, Село Баница

баница

баница, оу христо ботев баница, оу баница, основно училище баница, основно училище христо ботев баница, училище христо ботев баница

Галерия

Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев

Обединено училище Христо Ботев
Информация

ОУ Христо Ботев, Баница е общообразователно училище за ученици от Първи до Осми клас.

 


Учебните занятия за учениците се провеждат в една смяна.

 


В ОУ Христо Ботев, Баница се обучават деца от селата Баница, Оходен, Мраморен и Голямо Пещене. Учениците са от ромски, влашки и български етнос, обучават се и деца със СОП.

 


Паралелките са 9, полуинтернатните групи са 6 и се съставляват от ученици от Първи до Осми клас. В тях са включени и учениците със СОП.

 


Екипът, зает в учебното заведение, се състои от 19 учителя и 7 души помощен персонал. Учебният процес протича при целодневна организация.

 


Директор на Начално училище Христо Ботев, Баница е г-жа Теменужка Томчовска.

Контакти

Обединено училище Христо Ботев

Село Баница, Община Враца, ул. 9-ти Септември 8
Телефон: 0879168242

Обединено училище Христо Ботев

Село Баница, Община Враца, ул. Девети септември 8
Телефон: 091122282
Интернет сайт: ou-hbb.com

Още Училища в Община Враца