Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Село Говедаре

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ е учебно заведение в село Говедаре, Област Пазарджик.

 

Училището е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебният процес се провежда едносменно - само сутрин. Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

В ОУ Отец Паисий децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

ОУ Отец Паисий се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Учебното заведение предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски програми.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

За времето на своето съществуване ОУ Отец Паисий е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Директор на ОУ Отец Паисий е Диана Йорданова Фодулска - Огорелкова.

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ

Село Говедаре, Община Пазарджик, Област Пазарджик
Телефон: 035282235

Още Училища в Община Пазарджик