Регистър на училищата

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ, Град Бургас

Галерия

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
Информация

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

   Основно училище Васил Априлов полага основите на непрекъснато образование на учениците, като осигурява: 
1. Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото образование. 
2. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура. 
3. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 
4. Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот. 
5. Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура. 
6. Завършване на определената в Закона за народната просвета основна степен на образование.

Контакти

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Град Бургас, Община Бургас, ул. Сан Стефано № 88
Факс: 056542620
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Бургас