Регистър на училищата

ОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ, Село Паталеница

ОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
Информация

ОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

Първото училище в селото е открито през 1865 год. То било килийно и се е помещавало в една малка постройка в югоизточната част на църквата "Успение на Света Богородица". Тук 20 ученици са получавали четвъртокласно образование, а след това са постъпвали в манастира "Св. Св. Петър и Павел". По-късно, с нарастване броя на населението, се увеличил броят на учениците. Явила се нуждата от построяването на ново училище. Такова е построено през в 1879 г., което се е намирало между църквата и здравния дом. Инициатори за това били Ангел Гюров и Ангел Разлоганов. Строежът на това училище е станал по пътя на самооблагането, както в натура, така и в пари.

 

Дървен материал е превозван от Паталенския балкан, от местността Еловица. С построяването на новото училище се създали условия за по-добра работа на учителите. След Освобождението първите учители били без специално педагогическо образование, но в следващите години били заменени с по-подготвени в интелектуално и педагогическо отношение специалисти. През 1909 г. броят на учениците достига до 153 души.

 

До края на 1921 г. в Паталеница не е съществувало класно училище. Едва през 1922 г. с предписание є 979 от 18.01.1922 г. на Пловдивската окръжна инспекция, се разрешава откриването на първи прогимназиален клас. Директор по това време е Асен Алексиев.

Предвид на това, че Паталеница се разраства, се налага строеж на ново, по-голямо училище от тогавашното. На 29.01.1922 г. се провежда търг за изграждане на сегашното училище, който се спечелва от Костадин Бараков. По това време кмет на селото е Никола Разлоганов, земеделец и личен приятел на Александър Стамболийски. Стамболийски осигурява средства за строежа на училището. На 15.04.1923 г. става тържественото полагане на основния камък. До месец декември то е завършено и както сочи летописната му книга, от декември 1923 г. до наши дни занятията се водят без прекъсване.

След обединяването на Паталеница и Баткун дългогодишен директор на училището е Андрей Андреев. Под негово ръководство се изгражда пристройка на училището и се инсталира парно отопление за училището, кметството и детската градина.

Днес училището в с. Паталеница има свой облик и традиции. Неговата дейност е известна в цялата страна, дори в чужбина. Ученици и учители разполагат със съвременна база за работа, която все още е мечта за много училища, дори в големите градове. Главният приоритет в работата на педагозите е отговорността за развитието на всяко дете. Тук се възпитават знаещи и можещи ученици с оправдано самочувствие. Децата са ангажирани с разнообразни дейности! Педагогическият колектив работи по разнообразни проекти и привлича средства, чрез които се обогати базата и се организираха разнообразни извънкласни дейности. В нашето училище учители, ученици и родители работят в атмосфера на взаимно доверие и партньорство.

ОУ Константин Величков е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.

Контакти

ОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

Село Паталеница, Община Пазарджик, Паталеница, ул.49, №1
Телефон: 035162127
GSM: 0885712274
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пазарджик