Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Търнава

висококвалифицирани педагози търнава

висококвалифицирани педагози търнава, извор на знание село търнава, качествено обучение търнава, основно училище търнава, основно училище христо ботев търнава, оу търнава, оу христо ботев търнава, педагози с богат опит търнава, предпочитано основно училище търнава, предпочитано учебно заведение търнава, търнава, учебно заведение село търнава, училище с добра материална база търнава, училище с добра подготовка търнава, училище със запазени традиции търнава, училище търнава, училище христо ботев търнава

Основно училище Христо Ботев
Информация

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев е учебно заведение в село Търнава, община Бяла Слатина.


Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в село Търнава.


Открито като килийно училище. Прогимназиалният етап в обучението е въведен през 1921 година.


От 2009 година училището обединява началния и прогимназиалния етап като ОУ Христо Ботев. Учебното заведение се помещава в две обновени сгради.


През учебната 2010-2011 година в ОУ Христо Ботев, Търнава е въведено целодневно обучение за учениците в начален етап на обучение. За успешното провеждане на обучението са оборудвани зали за занимания по интереси и уютна столова.


Класните стаи са оборудвани с компютър и достъп до Интернет. На разположение на учителите са 3 мултимедии за предлагане на иновативни методи в обучението. Компютърната зала е на разположение на учениците целоднвено. В училището има физкултурен салон.


Учебната дейност в ОУ Христо Ботев, Търнава протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Учебното заведение в село Търнава се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към учениците.


За ефективния и успешен обучителен и възпитателен процес на децата се грижат висококвалифицирани специалисти. Всички учители са с висше образование, а 10 от тях притежават професионално-квалификационна степен.


Безспорният авторитет на ОУ Христо Ботев, Търнава се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо в общината.


Педагозите се стремят да предоставят възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование. Полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

В училището се провеждат, ежегодни, различни форми на СИП занимания:


- Танци


- Театър


- Художествено слово


- Приложни изкуства


- Фолклор


- Краезнание

 

ОУ Христо Ботев, Търнава издава всеки месец собствен вестник „Мечтател“.

 

В учебното заведение се работи с деца със СОП. Работата с тях се подпомага от ресурсни учители и психолог.

 

Учениците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 

През всичките тези години Основно училище Христо Ботев, Търнава е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Директор на учебното заведение е г--жа Ирена Янкова.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Търнава, Община Бяла Слатина, ул. Димитър Благоев 44
GSM: 0886958792
Интернет сайт: outarnava.eu

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Бяла Слатина

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Бяла Слатина

СОУ Васил Левски, Бяла Слатина е средищно средно общообразователно училище. В СОУ Васил Левски, Бяла Слатина се обучават деца от населените места: с. Комарево, с. Соколаре, с. Върбица, с. Бъркачево,

ПРОФЕСИОНАЛНА АГРОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА АГРОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, Бяла Слатина

ПАГ Никола Йонков Вапцаров, Бяла Слатина се финансира от общината. От 1954 година училището носи наименованието "Техникум по механизация на селското стопанство", година по-късно патрон на уче

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Галиче

СОУ Христо Ботев е учебно заведение в област Враца, в което се обучава 228 ученика. През първата година по програмата на Център Амалипе и Фондация Америка за България - Превенция на отп