Регистър на училищата

Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов, Град София - Специалности

кинотехника аудио и видео ситеми

кинотехника аудио и видео ситеми, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника гимназия, пг по аудио видео и телекомуникация, пгавт а с попов, пгавт а с попов софия, препоръчайте гимназия в софия, препоръчана гимназия софия, приложно програмиране гимназия, професионални гимназии софия, радио и телевизионна техника, системно програмиране гимназия, специалност компютърни мрежи, телекомуникационни системи гимназия

Галерия

Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов

Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов
Специалности

В Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов се извършва прием и обучение по следните модерни и актуални специалности:

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ - професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника;
Професия: Техник по комуникационни системи


Учениците придобиват знания, умения и компетентности за проектиране, експлоатация, диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника, мобилни мрежи и системи, оптични мрежи.
Завършилите обучението си ученици могат да се реализират във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-охранителни системи, мобилни оператори, оператори на телекомуникационни услуги и др.

 

 

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ - професионално направление Компютърни науки;
Професия: Приложен програмист


Учениците придобиват знания и умения за операционни системи, бази данни, езици за програмиране; професионални компетенции за работа с компютри и сървърни архитектури, конфигуриране, администриране и създавене на приложен софтуер.
Завършилите обучението си ученици могат да се реализират във фирми като консултанти, поддръжка на софтуер, интернет и приложения, администратори на уеб сайт, фрилансери и др.

 

 

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ - професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника;
Професия: Техник на компютърни системи

 

Насочена към подготовката на специалисти в областта на компютърните мрежи.
Обучението включва учебна практика свързана с процесори, памети и дънни платки, компютърни мрежи, периферни и запомнящи устройства, асемблиране на РС, диагностика и ремонт. Изучава се чужд език по професията на високо техническо ниво.
Завършилите обучението си ученици могат да се реализират като администратори и проектанти на компютърни мрежи, защото този сектор непрекъснато се нуждае от квалифицирани специалисти.

 

 

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника;
Професия: Техник на компютърни системи

 

Актуална и високо ценена специалност, включваща курсове по програмиране и хардуерни технологии, целящи придобиването на основополагащи знания, развиващи логическото и алгоритмично мислене, както и придобиването на практически умения за работа с най-съвременните софтуерни технологии и хардуер, резултат от което е развитието и израставането в професионалната сфера.
Софтуерната среда за подготовка по програмиране е Visual Studio Enterprise 2015, която включва среди за разработка на Visual Basic, Visual C++ и C#. За проектиране на дънни платки се използва програмният продукт PSpice.
Завършилите обучението си ученици могат да се реализират във всички фирми от IТ сектора.

 

 

МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА - професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Професия: Техник на електронна техника


Придобиват се знания и умения за преобразувателна и микропроцесорна техника, приложен софтуер; професионални компетенции за работа с приложни програмни продукти, проектиране, диагностика и ремонт на компютърни и микропроцесорни системи.
Завършилите обучението си ученици могат да се реализират във фирми в областта на електрониката, компютърните системи.

 


СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ - професионално направление Компютърни науки;
Професия: Системен програмист


Придобиват се знания и умения за компютърни системи, бази данни, компютърни мрежи, графика и дизайн; професионални компетенции за интернет и обектно ориентирано програмиране, инсталация, конфигурация и администрация на софтуер, създаване на Web приложения.
Завършилите обучението си ученици могат да се реализират във фирми, занимаващи се с програмиране, компютърни системи, вградени управляващи системи, компютърни мрежи, като Web дизайнери и мн. др.


Завършилите всички специалности получават трета квалификационна степен – ТЕХНИК или ПРОГРАМИСТ и имат предимство за прием във факултета по телекомуникации в Технически университет – София и Висше училище по телекомуникации и пощи, признаване на кредити в Нов Български Университет.

 

Контакти

Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация А. С. Попов

Град София, Община Столична, бул. Сливница №10
Телефон: 028221186, 028285004
Факс: 028285010
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в