Регистър на училищата

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов, Град Долни Дъбник

водещо учебно заведение долни дъбник

водещо учебно заведение долни дъбник, гимназия долни дъбник, гимназия проф иван иванов долни дъбник, долни дъбник, качествено обучение долни дъбник, квалифицирани педагози долни дъбник, отлични преподаватели долни дъбник, пг долни дъбник, пгсс долни дъбник, пгсс прф иван иванов долни дъбник, професионална гимназия долни дъбник, професионално училще долни дъбник, професия икономист долни дъбник, професия работник в растениевъдството, професия фермер долни дъбник, специалност агроекология долни дъбник, специалност земеделско стопанство, специалност озеленяване и цветарство, специалност фермер професия земеделец, средно училище долни дъбник, училище с богата история долни дъбник, училище с професионална насоченост долни дъбник

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Информация

Професионална гимназия по селско стопанство Проф. Иван Иванов град Долни Дъбник е учебно заведение с дългогодишна история и традиции.


Води своето начало от далечната 1921 година като Държавно девичеко практическо-домакинско училище с двугодишен курс на обучение.


Възпитателно-образователният процес е включвал освен задължителните теоретични знания по общообразователните предмети и специални дисциплини за практическа подготовка по земеделие, животновъдство, общо домакинство, шев, готварство, консервиране на храни, отглеждане и възпитание на деца.


През 1944 година учебното заведение е преименувано в Държавна девическа земеделска гимназия.


В периода 1944 / 1948 година в Гимназията е въведено петгодишно обучение, а от 1948 до 1951 година курсът на обучение вече е 4 години. Учебните занятия са разпределени в 3 учебни срока.
Гимназията функционира с гореспоменатото си наименование до 1952 година.


През същата година училището е трансформирано в Селскостопнакси Техникум с патрон Вълко Червенков до 1956 година. От 1957 година за свои патрон, учебното заведение приема Професор Иван Иванов. Курсът на обучение е 4-годишен в 2 специалности – Полевъдство и Животновъдство.

 

През учебната 1965-1966 година се случва нова трансформция и Техникумът вече е Средно професионални техническо училище, с 3-годишен курс на обучение. От 1970 година в Гимназията се извъшва прием и на момчета.


През 1980 година училището е преобразувано в Национален учебен център за квалификация и преквалификация на висши и средни кадри за селското стопанство.


Дейността на центъра е преустановена през 1993 година и със Заповед на Министерството на науката и образованието и по инициатива на тогавашния кмет на град Долни Дъбник – г-н Венцислав Върбанов, се възстановява СПТУ по селско стопанство, Долни Дъбник с 2 паралелки по специалност Земеделски техник. Обучението се развива на 3 равнища с 5-годишен курс на обучение.


Учениците, успешно завършили 1 квалификационно равнище излизат с професия Земеделски работник и получават сведетелство за правоуправление категория Т.


При завършване на 2 квалификационно равнище учениците излизат с професия Земеделски стопанин, а при завършване на 3 квалификационно равнище - специалност Земеделски техник.

 

През учебната 1998-1999 година в учебното заведение стартират 2 нови паралелки, съгласно новия учебен план и утвърдения държавен прием по специалността Земеделски техник и професия Земеделец.


През следващата учебна година учебното заведение придобива статут Техникум по селско стопанство.


През учебната 2002-2003 година със заповед на министъра на МОН всички техникуми са преобразувани в професионални гимназии. Оттогава до днес училището е Професионална Гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов.


Учебното заведение разполага с модерна и солидна база, включваща учебен корпус, стопански сгради, учебен полигон, овощна и зеленчукова градини и учебно поле.


Основният корпус е разположен сред красив парк от разнообразни широколистни и иглолистни дървета.


Обучението в ПГСС Проф. Иван Иванов, Долни Дъбник се осъществява в Професионални паралелки в една смяна за всички ученици.


Учебно заведение е с утвърдени традиции при подготовката на специалисти в областта на селското стопанство.


Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.


За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.


Добрата материално - техническа база, високо квалифицираните учители и провеждането на практиките в реална работна среда дават възможност за овладяване специфичните особености на различните професии, за творческо участие в учебния процес, за изграждането на трайни практически умения и навици за бърза и успешна реализация.


Възпитаниците на гимназията са търсени и предпочитани кадри в своята област.


Голяма част от учениците продължават образованието си във висши учебни заведения, не само в България, но и в цялия свят.

 

Контакти

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов

Град Долни Дъбник, Община Долни Дъбник, ул. Владимир Стойчев 1
Телефон: 065143116, 065143112
Интернет сайт: pgss-dd.com

Галерия

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов

Още Училища в Град Долни Дъбник

Още Училища в Община Долни Дъбник

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов, Долни Дъбник

Професионална гимназия по селско стопанство Проф. Иван Иванов град Долни Дъбник е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Води своето начало от далечната 1921 година като Държавно девичек