Регистър на училищата

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов, Град Долни Дъбник - Прием и Специалности

водещо учебно заведение долни дъбник

водещо учебно заведение долни дъбник, гимназия долни дъбник, гимназия проф иван иванов долни дъбник, долни дъбник, качествено обучение долни дъбник, квалифицирани педагози долни дъбник, отлични преподаватели долни дъбник, пг долни дъбник, пгсс долни дъбник, пгсс прф иван иванов долни дъбник, професионална гимназия долни дъбник, професионално училще долни дъбник, професия икономист долни дъбник, професия работник в растениевъдството, професия фермер долни дъбник, специалност агроекология долни дъбник, специалност земеделско стопанство, специалност озеленяване и цветарство, специалност фермер професия земеделец, средно училище долни дъбник, училище с богата история долни дъбник, училище с професионална насоченост долни дъбник

Галерия

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов
Прием и Специалности

ПРИЕМ 2018 / 2019 г.

 

Прием след завършен 7 клас:


Специалност

Трайни насаждения

Професия

Работник в растениевъдството


Дневна форма на обучение

Срок на обучение - две години

 

Прием след завършен 8 клас:


Специалност

Земеделско стопанство

Професия

Икономист


Дневна форма на обучение

Срок на обучение - четири години


Специалност

Земеделец

Професия

Фермер


Дневна форма на обучение

Срок на обучение - четири години


Специалност

Механизация на селското стопанство

Професия

Монтьор на селскостопанска техника


Дневна форма на обучение

Срок на обучение - четири години


Специалност

Агроекология

Професия

Агроеколог


Дневна форма на обучение

Срок на обучение - четири години


Специалност

Земеделец

Професия

Фермер


Задочна форма на обучение

Срок на обучение - четири години


Специалност

Озеленяване и цветарство

Професия

Работник в озеленяването


Дневна форма на обучение за ученици със СОП

Срок на обучение - две години


ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 / 2019 г.

СЕ ОБУЧАВАТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност

Агроекология

Професия

Агроеколог

Дневна форма на обучение


Специалност

Земеделец

Професия

Фермер

Дневна и задочна форма на обучение


Специалност

Производител на селскостопанска техника

Професия

Фермер

Дневна форма на обучение


Специалност

Озеленяване и цветарство

Професия

Работник в озеленяването

Дневна форма на обучение за ученици със СОП

 

Контакти

Професионална гимназия по селско стопанство Професор Иван Иванов

Град Долни Дъбник, Община Долни Дъбник, ул. Владимир Стойчев 1
Телефон: 065143116, 065143112
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Долни Дъбник

Още Училища в Община Долни Дъбник