Регистър на училищата

ПГХТ АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ, Град Бургас

ПГХТ АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ
Информация

ПГХТ АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ

ПГХТ акад. Н.Д.Зелински - град Бургас е създадена през 1960 г. с цел подготовка на кадри за нефтохимическата промишленост.Започнала е съществуването си с 4 паралелки, днес в гимназията се обучават ученици след завършен 7-ми и 8-ми клас в двадесет и девет паралелки по пет специалности:
1. Химични технологии
2. Технологичен и микробиологичен контрол-профил
3. Екология и опазване на околната среда
4. Автоматизация на производството
5. Системно програмиране
  Учебно-възпитателния процес се осъществява от петдесет и осем висококвалифицирани преподаватели, от тях - двама с първа ПКС, осем- с втора ПКС, един- с трета ПКС и четири- с четвърта ПКС.
  Гимназията разполага с учебна сграда, общежитие, физкултурен салон, производствена сграда, хранителен блок, ремонтна работилница и физкултурна площадка. В тях са разположени деветнадесет кабинета и класни стаи, дванедесет лаборатории (химични, микробиологични, аналитична химия и лаборатория, оборудвана с апарати за прилагане на физични методи за анализ, лаборатория по процеси и апарати - оборудване с десет полупромишлени инсталации за изследване на технологични процеси, лаборатории по КИП и А и електроника), 5 работилници, позволяващи пълноценното реализиране на учебните програми на Биотехника и Автоматизация на производството, чертожна зала. Обучението по информатика се осъществява в 2 съвременни компютърни зали, обзаведени със собствени средства и дарения от ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС - АД. 
  Развитието на гимназията сега и за в бъдеще е непосредствено свързано с ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС - АД. Между дружеството и гимназията от 2001 година има сключен договор за съвместна работа, въз основа на който дейноста на гимназията се подпомага чрез:
1. Осигуряване на условия за провеждане на учебна и производствена практика на учениците от гимназията на територията на дружеството.
2. Завършилите гимназията имат възможност за работа след дипломиране в "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД.
3. Предоставяне на стъклария, химикали и оборудване, снето от употреба в ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС"- АД. Те могат да се използват в учебната и учебно-производителна дейност на гимназията.
4. Във връзка с изискванията на пазара по труда от изпълнителски кадри в дружеството, се създава съвременна кадрова политика при реализиране на приема на ученици по специалности за следващите няколко години.

Контакти

ПГХТ АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ

Град Бургас, Община Бургас, к-с Изгрев до бл. 53
Телефон: 056881224
GSM: 056880856, 056881223, 056881225
Факс: 056881227
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Бургас