Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ, Град Варна - Специалности

варна

варна, гимназия менделеев варна, пгххвт менделеев варна , професионална гимназия варна, специалност контрол на качество на храни, специалност очна оптика варна, хранително вкусови технологии варна

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ
Специалности

Очна оптика Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Д.И. Менделеев Варна


Обучението в тази споециалност обхваща теоретична подготовка в областта на очната, физиологичната и геометричната оптика и технологии. Формират се умения за избиране, изработване, монтиране и измерване на корекционни и предпазни средства за очите - очила и контактни лещи, за прецизна работа с оптични измервателни уреди - диоптомери, пупилометри и други, с машини и специализирани инструменти за обработка на различни материали - стъкло, пластмаса, кристали.


Курсът на обучение е 5 години. Интензивно се изучав немски език. Процесът на обучение позволява изграждането на професионалисти с отлични комуникативни умения, с познания за разчитане на техническа и технологична документация, с възможност за екипна работа, с високо чувство на отговорност.


Професионалните знания, придобити по веме на обучението, осигуряват чудесни възможности за продължаващо обучение.


Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки


Курсът на обучение протича с интензивно изучаване на английски език. Учениците, завършили курса на обучение притежават необходимите знания, умения и самочувствие да ръководят собствен бизнес или да се реализират като осъществяващи контрол на безопасността и качеството на предлагани храни и напитки в търговската мрежа, във фирмени и сертифициращи лаборатории, в структурите на Агенция по безопасност на храните, в предприятия от хранително-вкусовата промишленост.


Професионалните знания, придобити по време на обучението, в съчетание с интензивното изучаване на чужд език и придобитите компютърни умения осигуряват чудесни възможности за продължаващо обучение в бакалавърски и магистърски програми в България, а и в чужбина.


Двете специалности дават Трета степен на професионална квалификация, броят на учениците в паралека е 26.


Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти


Курсът на обучение в тази специалност е с продължителност 4 години. Обучението позволява изграждането на професионалисти с отлични комуникативни умения, притежаващи познания за разчитане на техническа и технологична документация, с възможност за екипна работа, с високо чувство за отговорност за работа с лекарствени средства и парфюмерийно-козметични субстанции.


Учениците, завършили тази специалност, успяват да съчетаят умело професионалните си знания с придобитите компютърни умения, с ползването на съвременни програмни продукти и възможността за комуникация на чужди езици при работа във фирми за производство и пласмент на различни продукти - лекарствени и козметични.


Придобитите знания и умения дават възможност за продължаващо обучение.


Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове


Обучаващите се в тази специалност придобиват Втора степен на професионална квалификация, професия - Изпълнител на термални процедури.


Тези специалисти извършват оздравителни процедури, прилагайки термични или природни фактори според указанията на лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина, следвайки оперативните правила и норми за работа в съответното заведение.


Част от задълженията са: посрещане и обслужване на клиентите, подпомагане на тяхното ориентиране и придвижване.


Извършва манипулации и лечебни процедури, дава информация за услугите, които се предлагат в конкретния СПА център или здравно заведение.


Изпълнителят на термални процедури предлага варианти за използване на различни уреди. Следи новите тенденции и лечебни препарати в областта на термалното лечение и консултира клиентите и пациентите. Следи състоянието на пациента по време на процедурата.


По време на обучението учениците придобиват професионални знания и отлични компютърни умения, които им осигуряват възможности за продължаващо обучение.

Контакти

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Дм.Ив.Менделеев

Град Варна, Община Варна, ул. Василаки Пападопулу 52
Телефон: 052303665, 052307715
Интернет сайт: www.pghhvt.com

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ

Още Училища в Община Варна

Основно училище Константин Арабаджиев

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна е с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя къ

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Училище с богата история, която пр