Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ, Град Пазарджик

пг по промишлени технологии пазарджик

пг по промишлени технологии пазарджик, пазарджик, професионална гимназия пазарджик, пг по пт пазарджик, гимназия пазарджик, гимназия по промишлени технологии, пг пазарджик

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
Информация

ПГ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

пг по промишлени технологии Пазарджик

 

ПГ по ПТ, Пазарджик е професионално учебно заведение, чието финансиране се осигурява с държавни средства.

 

 

В ПГ по ПТ, Пазарджик се извършва обучение по професии и специалности, които са актуални и предлагат перспектива за развитие, сред които: Възобновяеми енергийни източници, Хладилна и климатична техника, Компютърни мрежи.

 

 

Материално-техническата база е на учебното заведение е съвременна, разполага с модерни кабинети за обучение на своите възпитаници.

 

 

Педагогическият колектив се състои от висококвалифицирани преподаватели.

 

 

Директор на Професионална гимназия по промишлени технологии, Пазарджик е г-жа Лидия Панайотова.

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

Град Пазарджик, Община Пазарджик, ул. Синитевска 1
Телефон: 034446061
GSM: 0893558701
Факс: 034446061
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пазарджик