Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ, Град Пазарджик - Специалности

пг по промишлени технологии пазарджик

пг по промишлени технологии пазарджик, пазарджик, професионална гимназия пазарджик, пг по пт пазарджик, гимназия пазарджик, гимназия по промишлени технологии, пг пазарджик

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
Специалности

Специалности

пг по промишлени технологии Пазарджик

 

Професия: Монтьор на компютърни системи,Специалност: Компютърни мрежи
Срок на обучение - 4-годишен
Форма на обучение: дневна
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: втора
Прием: след завършен 8-ми клас

 


Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, Специалност: Топлотехника (Хладилна и климатична техника)
Срок на обучение - 4-годишен
Форма на обучение: дневна
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: втора
Прием: след завършен 8-ми клас

 


Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, Специалност: Възобновяеми енергийни източници
Срок на обучение - 4-годишен
Степен на професионална квалификация: втора
Прием: след завършен 8-ми клас

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

Град Пазарджик, Община Пазарджик, ул. Синитевска 1
Телефон: 034446061
GSM: 0893558701
Факс: 034446061
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пазарджик