Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, Град Пазарджик

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Информация

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии

Гимназия по химични и хранителни технологии има 40-годишна история.

Ежегодно 25-30% от нашите възпитаниците продължават образованието си в различни направления на висшето образование – инженерна химия, химични технологии, индустриална химия, компютърни технологии, право, ВИПОНД, журналистика, различни специалности във
ВХВП – Пловдив.

 

ПГХХТ – училище за интелигентни, талантливи и отговорни специалисти в различни сфери на живота

Специалности

- Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;


- Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки;


- Производство на алкохолни и безалкохолни напитки;


- Oрганизация на туризма и свободното време;


- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;


- Електроенергетика;


- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Град Пазарджик, Община Пазарджик, ул. Яков Матакиев №1
Телефон: 034448730
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пазарджик