Регистър на училищата

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, Град Стражица

соу ангел каралийчев стражица

соу ангел каралийчев стражица, соу стражица, стражица, средно училище стражица, училище ангел каралийчев стражица, соу ангел каралийчев, училище стражица

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ
Информация

СОУ Ангел Каралийчев, гр. Стражица

СОУ Ангел Каралийчев, Стражица е общообрзователно училище. Финансирането на учебното заведение се осъществява с общински средства. Учебните занятия на учениците се провеждат в една смяна. Обучващите се деца са от Подготвителен до Дванадесети клас.

 

 

Учебното заведение разполага с добра материално-техническа база. Училището разполага със специализирани кабинети по предметите: физика, химия, биология, история, география, математика, музика, изобразително изкуство, труд и техника, български език и чужди езици.

 


На раположение на учениците са 6 компютърни зали, в които е осигурен свободен достъп до Интернет.

 


СОУ Ангел Каралийчев, Стражица разполага със собствена библиотека, в която децата могат на открият необходимиата им справочна, техническа и художествена литература.

 

 

 

 

 

 

На територията на училището има възможност да бъдат проведени чътрешноучилищни и междуучилищи състезания, мероприятия и празненства, в голямата спортна зала.
Подготвителната група към училището се помещава в отделен корпус, прострона занималня.

 


От 2012 година училището работи по проект BG051PO001-3.1.06 - Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес.

 

 

В училището има лекарски и зъболекарски кабинети, оборудвани за нуждите на децата и техните преподаватели.

 

 

Педагогическият състав, зает в СОУ Ангел Каралийчев, се състои от висококвалифицирани специалисти педагози.

 

 

Директор на Средно общообразователно училище Ангел Каралийчев, Стражица е г-жа Пенка Димитрова.

 

 

 

Контакти

Средно общообразователно училище Ангел Каралийчев

Град Стражица, Община Стражица, ул. Дончо Узунов 13
Телефон: 061612027
Факс: 061612027
Интернет сайт: soustrajica.com

Галерия

Още Училища в Община Стражица

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, Стражица

СОУ Ангел Каралийчев, Стражица е общообрзователно училище. Финансирането на учебното заведение се осъществява с общински средства. Учебните занятия на учениците се провеждат в една смяна. Обучващите с