Регистър на училищата

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм, Град София

гимназия по туризъм софия

гимназия по туризъм софия, гимназия с учебен кафе ресторант, добра компютърна и езикова подготовка, добра практическа и езикова подготовка, елитно и авторитетно учебно заведение, кетеринг модулно обучение софия, колеж по ресторантьорство софия, обучение по рервитьорство и сладкарство, професионален колеж по ресторантьорство, професионална гимназия по туризъм софия, софийска професионална гимназия по туризъм, съвременено учебно заведение софия, традиционни методи и способи на обучение, утвърдена гимназия с богата история софия, учебното заведение с богата история софия

Галерия

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
Софийска Професионална Гимназия по Туризъм

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
Информация

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм

 

 

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм води началото си като самостоятелно учебно заведение от 1951 г. в град София, ул. Дунав 2.

 

Учебното заведение е с богата история, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.


Първоначално функционира като Училище по готварство с единствена специалност Технология на приготвянето на храна, с общо 128 ученици в 5 паралелки.


Необходимостта от кадри в сферата на Общественото хранене, води до разкриване през учебната 1958/59 г. на Професионално - техническо училище със специалност Помощник - готвач. Две години по-късно е разкита и специалност Сервитьорство и паралелки с вечерна форма с 3-годишен курс на обучение.


През 1960 г. училището е преобразувано в Техникум по обществено хранене Иван П. Павлов, а през учебната 1964/65 г. в техникума е разкрита още една нова специалност - Сладкарство и сервитьорство с 4-годишен курс на обучение.

 

За задоволяване нуждите от квалифицирани технически специалисти в системата на Общественото хранене през учебната 1968/69 г. е открита паралелка със специалност - Поддържане и ремонт на машини и съоръжения в общественото хранене и търговия с 4-годишен срок на обучение за младежи. От 1969/70 г. профилът на СПТУ се разширява и към него преминават специалностите Сервитьорство и Сладкарство. В техникума остава единствено специалността Технология на приготвянето на храната.


Увеличаващият се брой специалности и ученици в Техникума по обществено хранене води до ползване различни сгради по съвместителство. От 1986 г. учебното заведение се помещава в собствена самостоятелна сграда в центъра на София, на бул. Сливница 182. Обзаведени са и 2 учебни работилници по готварство и сладкарство, кабинет по сервиране, 2 кабинета по информатика, библиотека с богат библиотечен фонд. В 4 професионални направления и 6 различни форми на обучение се обучават над 1500 ученици в 44 паралелки.


Все по-нарастващите нужди от повишаване на квалификация и преквалификация на кадрите, води до създаване на Център за професионално обучение, който за кратко време се утвърждава като стабилна школа за обучение по професии в областта на ресторантьорството.
От учебна 1991/92 г. е разкита специалност Хотелиерство.


През 1995 г. Техникумът по обществено хранене е преименуван на Техникум по хранене и хотелиерство, придобивайки и нов облик.


През учебната 1999/2000 г. е осъществен прием в специалност Кетеринг - модулно обучение.

 

От 2003 г. Техникумът по хранене и хотелиерство е преименуван в Софийска професионална гимназия по туризъм Гимназията се утвърждава като едно от водещите училища в областта на туризма в страната. През учебната 2004/05 г. се извършва прием по специалност Екскурзоводство.


През 2005 г. е оборудван Скай бар със средства по австрийски проект към Култур контакт - Австрия. В уютната зала, подходяща за делови срещи и дискусии се провежда обучение по Сервиране и барманство.


Същата година е обособена и оборудвана красива рецепция, основно информационно бюро на гимназията.


През 2006 г. Софийска Професионална Гимназия по Туризъм получава лиценз и разкрива Професионален колеж по Организация и управление в ресторантьорството със задочна формата на обучение.


През 2007 г. в гимназията е завършен капитален ремонт на сградния фонд на училището, като учебните и административните помещения са изцяло преоборудвани.


Повече от шестдесет и пет години гимназията гради своя облик на училище с богата история и традиции, извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Контакти

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм

Град София, Община Столична, бул. Сливница 182
Телефон: 029833692, 029833958
Факс: 029867778
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в